Dėl miesto vyriausiojo architekto suėmimo – gerokai trumpesnė Tarybos posėdžio darbotvarkė

Linas JEGELEVIČIUS, Livija GRAJAUSKIENĖ, 2013-01-31
Peržiūrėta
1361
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Dėl miesto vyriausiojo architekto suėmimo – gerokai trumpesnė Tarybos posėdžio darbotvarkė

Vakarykščiame Palangos miesto tarybos posėdyje buvo numatyta svarstyti 40 klausimų. Tačiau jų sumažėjo, nes politikai balsavo už tai, kad visi sprendimų projektai, kuriuos rengė Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, būtų atidėti kitam posėdžiui. Jau įpusėjus posėdžiui, valdančiosios daugumos siekis, nepaisant susitarimo posėdžio pradžioje, išklausius Šventosios jūrų uosto detaliojo plano rengėjus, balsuoti už jo patvirtinimą, sukėlė opozicijos pykčio audrą. Merui Š. Vaitkui išvykus į susitikimą su Kultūros ministru Šarūnu Biručiu, posėdžio vairą perėmęs vicemeras Saulius Simė sunkiai tvardėsi ir siūlė nepatenkintiesiems „nepurkštauti“. Po pertraukėlės nuspręsta leisti rengėjams detalųjį planą pristatyti pasibaigus posėdžiui, o dėl jo patvirtinimo Taryba rinksis kitą ketvirtadienį.


Atidėti aštuoni klausimai
26-asis šios kadencijos Palangos miesto tarybos posėdis prasidėjo džiugia gaida. Miesto meras Šarūnas Vaitkus pasveikino į posėdį atvykusią Tarybos narę Genoveitą Krasauskienę su naujomis pareigomis – nuo sausio 22-osios politikė paskirta švietimo ir mokslo viceministre. Š. Vaitkus įteikė gėlių viceministrei bei pasveikino tądien gimtadienį šventusią Švietimo skyriaus vedėją Laimą Valužienę.
Po gražios ceremonijos Š. Vaitkus pirmininkavimą posėdžiui perdavė vicemerui S. Simei. Miesto vadovas išskubėjo į susitikimą su Palangon atvykusiu kultūros ministru Š. Biručiu bei Šiaurės ir Baltijos šalių kariuomenių vadais.
Perėjus prie posėdžio darbotvarkės svarstymo Tarybos narys Danas Paluckas pasiūlė iš jos išbraukti septynis klausimus. Visus juos rengė Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistai, o pristatyti turėjo skyriaus vedėjas Svajūnas Bradūnas.
„Mes žinome, kad šiuo metu S. Bradūnas yra sulaikytas, vyksta STT inicijuotas tyrimas, specialios tarnybos jį apklausia. Kadangi neturime informacijos, su kokiais klausimais susijęs tyrimas, siūlau išbraukti iš darbotvarkės visus projektus, kuriuos rengė jo vadovaujamas skyrius, kad mes neprisidėtume prie galimai neteisėtų sprendimų“, – sakė D. Paluckas.
Beje, vienas iš klausimų buvo itin aktualus: Taryba turėjo apsispręsti pritarti ar ne Šventosios jūrų uosto detaliajam planui.
Iš darbotvarkės išbrauktas ir klausimas dėl gyventojų apklausų rengimo pakeitimų, o papildomai įtraukti klausimai dėl Kontrolės komiteto praėjusių metų veiklos ataskaitos ir šių metų programos tvirtinimo.

Kultūros sotinės finansavimas – ne Palangos kultūrininkams
Prieš pereinant prie darbotvarkės klausimų svarstymo, žodis buvo suteiktas Palangos bendruomenės atstovams.
Pirmasis į politikus kreipėsi Adas Sendrauskas, kalbėjęs apie kultūros klausimus Palangoje. Jis priminė, jog šie metai ypatingi – Palanga tapo Lietuvos kultūros sostine, o projekto tikslas esąs: „Skatinti vietos bendruomenes plėtoti savo miesto kultūrą ir taip prisidėti prie jo kultūrinės tapatybės bei patrauklaus įvaizdžio formavimo“. Priminta, jog 2010-aisiais Palangos Savivaldybės pateiktas projektas laimėjo konkursą. Tačiau jį paanalizavus, nerasta nei Palangos, nei Šventosios.
„Prašoma suma – 323 292 litų, iš kurių Vilniaus kultūros įstaigoms už suteiktas kultūrines paslaugas numatyta sumokėti autorinių ir kitų sutarčių pagrindu apie 300 tūkst. litų“, – atkreipė dėmesį A. Sendrauskas.
Pasak jo, stebina Kultūros sostinės renginio organizavimas. Nėra mero potvarkiu sudaryta darbo grupė, nesuprantama projekto vadyba, nėra paskelbtas nė vienas viešas konkursas: logotipo, tinklapio kūrimui ir administravimui, miesto šventiniam apipavidalinimui, suvenyrų ir išliekamąją vertę turinčių objektų kūrimui, šventės viešinimo, miesto bendruomenės įtraukimo į renginį ir kitų paslaugų teikimui.
„Žinoma, kad Architektūros skyrius jau patvirtino Šventinės stelos vietą Palangos prieeigose ir numatė reikalingą sumą – 30 tūkst. litų. Ar bus skelbiamas konkursas, deja, nežinoma.
Tikimės, patvirtinus 2013 m. Palangos miesto biudžetą, kad tai bus padaryta. Tačiau ar spėsime ką nuveikti?“ – retoriškai teiravosi A. Sendrauskas.
Jis atkreipė dėmesį ir į tai, kad Palangos kultūros rėmimo fondui kasmet pateikiama paraiškų 300 tūkst. litų sumai, kultūros projektų rėmimui 2011-12 m. buvo skirta tik 30 tūkst. litų.
„Po konkurso sužinome, kad pusė pinigų –15 tūkst. litų sumą visada gauna vilniečiai. Aš kalbėjau su A. Kilijoniene ir V. Rekašiumi. Klausiau dėl Palangos kultūros rėmimo fondo: 50 proc. lėšų skiriama kitų miestų paraiškų teikėjams? Atsakymas – cituoju: „Jei komisija matys, kad kitų miestų projektai geresni, tai mes galime ir 100 proc. jiems skirti“, – sakė palangiškis.
Bene pirmą kartą, bent jau šios kadencijos Tarybos istorijoje, bendruomenės atstovo kalbą dauguma politikų palydėjo plojimais.
Vėliau, perėjus prie Šventosios ir Palangos kultūros centrų vadovų atsakaitų svarstymo, Tarybos narys Aleksandras Jokūbauskas teiravosi Palangos kultūros centro direktoriaus Žilvino Kažio, ar reikalinga mūsų miestui kultūros taryba?

Dar kartą apie atsiskyrimą
Antras į tribūną pakilo Šventosios seniūnaitis Ramutis Šeštokas. Jis Palangos miesto tarybos narius informavo, jog tą pačią dieną vykstančiame Kretingos rajono tarybos posėdyje į jos narius kreipsis miestelio bendruomenės atstovai su klausimu dėl galimo Šventosios perėjimo šio rajono jurisdikcijon.
„Dabar įvairiai kalbama: neva Šventosios turizmo asociacija, kuri inicijuoja šį prašymą, rengia kažkokias akcijas atrakcijas ar tiesiog bando šantažuoti Palangą galimu savo perbėgimu į Kretingos rajoną. Prašau jūsų nepamiršti, kodėl tokia iniciatyva kilo: per porą metų jūs parodėte, kaip sugebate atgaivinti Palangą. O Šventoji? Administracijos direktorės pavaduotojas Bronius Martinkus „Panoramoje“ teigė, kad Šventojoje ir Palangoje gatvės renovuojamos proporcingai. Kas vyksta Palangoje, visi mato, o Šventojoje per 2 metus sutvarkyta 500 metrų šaligatvio. Ar tai – proporcinga?“ – kaip visada emocingai kalbėjo R. Šeštokas.
Seniūnaitis užsiminė, jog šiems metams Palangos miesto strateginiame plane numatoma Šventajai skirti dar mažiau lėšų nei pernai.
„Labai kviečiu jus, šiandien pirmąkart svarstysiančius šių metų miesto biudžetą, pergalvoti, kiek lėšų skirsite Šventajai. Nes kol kas girdime tik visokiausius patikinimus, kaip mumis rūpinsis. Pavyzdžiui, meras savo ataskaitos metu minėjo, kad mūsų miestelyje surinktas „pagalvės“ mokestis ir liks Šventajai, o mes iki šiol dar nežinome, kiek to mokesčio surinkta“, – sakė R. Šeštokas.

Kas bus su Šventosios kultūros centru?
Tuo pačiu jis palietė ir dar viena klausimą: Šventosios kultūros centro veiklą.
„Jūs dabar klausysitės mūsų kultūros centro direktorės Rimos Beniušienės ataskaitos. Nežinau, kaip galima jai pritarti ir dar skirti direktorei priedą prie atlyginimo, kai kultūros centras beveik nedirba. Nesugebėjome pernai net eglutės įžiebti. Ne sezono metu rengiami tokie koncertai, kuriuose būna šeši atlikėjai ir vienuolika klausytojų. Sezono atidarymo šventė – gegužę, kai poilsiautojų nėra. Sausio 13-osios minėjimas – sausio vienuoliktą dieną darbo metu. O šventė, pavadinta paskutine vasaros diena, išvis neaišku, kam skirta“, – negailėjo kritikos R. Šeštokas.
Politikai, išklausę seniūnaičio, panūdo išgirsti ir pačios direktorės atsakymą.
Pasak R.Beniušienės, situacija nesanti tokia jau prasta, kaip nupiešė R. Šeštokas.
„Taip, eglės pernai mes neįžiebėme, nes neturėjome tam lėšų. Kur jos dingo? Sezono atidarymo šventė vyko kartu su Birutės Petrikytės organizuotu tarptautiniu vaikų projektu. Mes iš Savivaldybės gavome nurodymą bendradarbiauti. Vietoj sezono atidarymo šventei skirtųjų 5 tūkst. Lt išleidome 13 tūkst., kurių mums niekas negrąžino“, – aiškino direktorė.
Jai teko atsakyti ir į klausimus, kodėl ne sezono metu Šventojoje praktiškai nėra renginių. Penkioliktus metus kultūros centrui vadovaujanti R. Beniušienė teigė, jog priežasčių yra kelios. Visų pirma – lėšos. Antra – Šventosios kultūros centre yra 4,5 etato, dirba šeši žmonės, ir tik vienas jų – meno vadovas, vadovaujantis keturiems kolektyvams, yra kūrybinis darbuotojas. Be to, šventojiškiai esantys gan vangūs, o į renginius renkamasi tik vasarą, kai atvažiuoja poilsiautojai, todėl didžioji jų dalis ir organizuojama sezono metu.
Beanalizuodami Šventosios kultūros centro darbą politikai atkreipė dėmesį, kad Kultūros sostinės projekto rėmuose Šventojoje numatytas tik vienas renginys. Direktorė savo ruožtu užsiminė, jog šventojiškiai nė karto nebuvo kviesti į jokius pasitarimus dėl Kultūros sostinės, nors būtų mielai įsijungę į projektą.
Kiek suglumino visus Palangos kultūros centro direktoriaus žodžiai, jog projektas „Palanga – Kultūros sostinė 2013“ buvo kuriama tik Palangai, o Šventoji lyg ir nesanti jos dalis.
Tarybos nariai iškėlė ir tokį pasiūlymą: gal vertėtų apjungti Palangos ir Šventosios kultūros centrus? R. Beniušienė atsakė, jog sprendimai nuo politikų priklauso: kaip 1999-aisiais atskyrė, taip gali ir sujungti. Ž. Kažys sujungimo perspektyvą vertino labai atsargiai, sakydamas, jog Palangos kultūros centro „žmogiškieji ištekliai“ vos patempia Palangą.

Šventosios jūrų uosto klausimas nesvarstytas
Taryba patvirtino kai kurių savivaldybės įstaigų vadovų tarnybinius koeficientus, nustatė 50 procentų priedą prie Birutės parko direktoriaus Valdo Pakuso atlyginimo.
Taryba patvirtino savivaldybės įmonių praėjusių metų veiklos ataskaitas. Daugiausiai buvo „kibta“ prie UAB „Palangos rinkliavų centras“ veiklos.
D. Paluckas ir E. Krasauskas direktoriaus Gintaro Žukevičiaus teiravosi, ar įmonei nereikėtų suvienyti jėgų su savivaldybės Viešosios tvarkos skyriumi ir kartu išieškoti skolas rinkliavų centrui – apie vieną milijoną litų.
Direktorius sakė, kad skolos sumažėjo pradėjus įmonėje dirbti juristui, bet jam išėjus, buvo priimtas kitas žmogus.
„Su jam mokamu mažu atlyginimu negalime tikėtis, kad skolos būtų efektyviai išieškomos. Savivaldybė turėtų skirti papildomai lėšų skolų išieškojimui“, – sakė direktorius.
Nepaisant susitarimo iš posėdžio darbotvarkės išbraukti sprendimo projektus, kuriuos turėjo pristatyti S. Bradūnas, vicemeras S. Simė siūlė Šventosios uosto detaliojo plano rengėjams leisti pristatyti planą, kad, anot vicemero, „nereikėtų žmonėms vėl važiuoti iš Vilniaus“, ir balsuoti dėl jo patvirtinimo, kad „nebūtų pažeistas Vyriausybės nutarimas“, bet tai sukėlė opozicijos pykčio bangą.
„Visa Taryba balsavo, kad visi klausimai, kuriuos turėjo pristatyti suimtas S. Bradūnas, būtų išbraukti iš darbotvarkės. Patvirtinus darbotvarkę, pirmininkaujantis (S. Simė, – aut.) jau siūlo grįžti prie kai kurių tų klausimų, ir Šventosios jūros uosto detaliojo plano patvirtinimo. Tai yra akivaizdus reglamento ir procedūrų pažeidimas“, – „Palangos tiltui“ sakė opozicijos lyderis A. Jokūbauskas.
Verdant aistroms, S. Simė paskelbė dešimties minučių pertrauką. Buvo nuspręsta Šventosios jūrų uosto detaliojo plano rengėjus išklausyti pasibaigus Tarybos posėdžiui, o dėl plano patvirtinimo rinktis kitą ketvirtadienį.
Svarstant klausimą dėl prekybos viešose vietose taisyklių patvirtinimo, Tarybos narys, liberalsąjūdietis Eimutis Židanavičius kolegoms demonstravo nuotraukas su tokių taisyklių pažeidimais ir retoriškai klausė, ar pataisytos patvirtintos taisyklės „apsaugos“ nuo jų pažeidimų.
Jis, kaip ir A. Dočkus, A. Jokūbauskas, siūlė sprendimą atidėti kitam posėdžiui. Tam Taryba pritarė.

Jūsų komentaras:

to pras 2013-02-05 08:36 (IP: 78.61.79.246)
istvers nes labai norejo buti valdzioje kaip ir visi konservai

Pras 2013-02-03 16:23 (IP: 78.61.214.75)
Kazin kiek tas meras dar istvers prie situ politikieriu. Duok Dieve jam sveikatos.

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir...


Dvejus metus tyrusi galimus konkurencijos pažeidimus Palangos miesto savivaldybės sutartyje su „Palangos komunaliniu ūkiu“, praėjusią savaitę Konkurencijos taryba rado „kabliuką“ viename iš 15 tirtų punktų. Palangos miesto savivaldybei skirta bauda už, kaip nurodoma minėtos tarybos rašte, ribotą konkurenciją, kuomet Savivaldybės kontroliuojamai įmonei buvo paskirta prižiūrėti išimtinai tik...


Penktadienį, lapkričio 13 d., 12 val. į pirmąjį posėdį rinksis 2020–2024 metų kadencijos Seimas. Parlamento darbas prasidės iškilminga dalimi istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje.


Ketvirtadienį, rugpjūčio 29 d., įvykusiame Palangos miesto savivaldybės Tarybos posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių. Salėje buvo karšta tarsi šią savaitę paplūdimyje – neveikė kondicionavimo sistema. Meras Šarūnas Vaitkus su šeima šią savaitę atostogauja, todėl posėdžiui vadovavo vicemeras Rimantas Antanas Mikalkėnas. Miesto politikams buvo pateikti...


Vakar į paskutinį 54-ąjį 7-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdį rinkosi šventiškai apsirėdę 2011 metais išrinkti miesto politikai. Prieš vidudienį, išklausę mero Šarūno Vaitkaus kalbos, padėkos raštais bei Malgorzatos Omilanovskos knygomis „Pabaltijo Zakopanė. Palanga Tiškevičių laikais“ apdovanoti...


Nors iki rinkimų į savivaldybių tarybas dar daugiau nei pusmetis, ketvirtadienį Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje klausantis kai kurių tarybos narių pasisakymų galėjo susidaryti įspūdis, jog jie jau rengiasi būsimoms rinkiminėms batalijoms. Pasisakymų, replikų ir šiaip pasikandžiojimų buvo tiek, kad net pasėdy dalyvavę visuomenės atstovai pastebėjo, jog sulig...


Vakar neeiliniame tarybos posėdyje pagaliau patvirtintas Šventosios jūrų uosto detalusis planas. Pritarus šiam svarbiam tiek Šventajai, tiek valstybei dokumentui, uosto direkcija teiks paraišką dėl techninės dokumentacijos rengimo, kainuosiančio apie 8 mln. Lt, finansavimo ES paramos lėšomis.


Vakar vykusiame neeiliniame Palangos miesto savivaldybės posėdyje, sušauktame dėl sausio 31-ąją opozicijos iniciatyva išbrauktų Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus rengtų sprendimų projektų svarstymo, opozicijai priklausantis Tarybos narys Aleksandras Jokūbauskas viešai metė kaltinimus, neva Savivaldybėje esama „elito“, o kiti Tarybos nariai turi...


Vakarykščiame Palangos miesto tarybos posėdyje buvo numatyta svarstyti 40 klausimų. Tačiau jų sumažėjo, nes politikai balsavo už tai, kad visi sprendimų projektai, kuriuos rengė Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, būtų atidėti kitam posėdžiui. Jau įpusėjus posėdžiui, valdančiosios daugumos siekis, nepaisant susitarimo posėdžio pradžioje, išklausius Šventosios...


Žinomas Palangos verslininkas Vidas Buzas, beveik prieš pusantrų metų avarijoje pražudęs Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kunigą jubiliatą Liudą Serapiną, teisme mielai vaikščiotų atbulomis – vakar teismo salėje, prieš posėdį, suko veidą į šoną, o prieš nosį išvydęs su kamera nusitaikiusį žurnalistą, puolė...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius