Palangos kredito unija išrinko naujus vadovus ir perrinko valdybos pirmininkę S. Garjonytę

Palangos tiltas, 2016-03-24
Peržiūrėta
2159
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Palangos kredito unija išrinko naujus vadovus ir perrinko valdybos pirmininkę S. Garjonytę

Palangos kredito unijos nariai išrinko naujus unijos vadovus, stebėtojų tarybos, paskolų komiteto narius ir antrai kadencijai perrinko unijos pirmininkę Sandrą Garjonytę. Pakartotinis kredito unijos visuotinis narių susirinkimas vyko kovo 21 d. Palangoje.

Pagal Kredito unijų įstatymą pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę (Kredito unijų įstatymo 24 straipsnio 1 dalis). Didžioji dalis susirinkusių narių buvo suklaidinti buvusio faktinio vadovo, tikėdamiesi, kad jis išspręs jų problemas (grąžins pajus, paskolas ir t.t.) ir balsavo ne pagal galiojančią darbotvarkę, o už susirinkimo pirmininko E. Petrausko pasisakymus. Todėl susirinkimo pradžioje pasiūlyti nutarimai, kurie į darbotvarkę nebuvo įtraukti iš anksto, svarstomi būti negalėjo ir dėl jų negalėjo būti priimti jokie sprendimai. Dėl to visi susirinkimo pradžioje priimti sprendimai prieštaravo Kredito unijų įstatymui ir neturi teisinės galios. Susirinkimo pirmininkui E. Petrauskui pasišalinus iš susirinkimo vietos, buvo išrinktas naujas susirinkimo pirmininkas prof. habil. dr. Vaidievutis Ipolitas Geralavičius, kuris pravedė susirinkimą laikydamasis teisės aktų reikalavimų ir darbotvarkėje nustatytų klausimų tvarkos.     

Pagal patvirtintą darbotvarkę buvo svarstyti ir patvirtinti šie klausimai: stebėtojų tarybos, vidaus audito tarnybos, valdybos, paskolų komitetų ataskaitų vertinimai, metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir Palangos kredito unijos vadovų rinkimo klausimai.

Kredito unijos visuotiniame susirinkime dalyvavę nariai išrinko šiuos valdybos narius: kredito unijos „Memelio taupomoji kasa“ atstovę Deimantę Kibelytę, bendruomenės narę Janiną Karačionkienę, Palangos kredito unijos atstovę Sandrą Garjonytę, verslininkę Ingridą Zubernienę, Palangos kredito unijos darbuotoją Jūratę Skersienę. Stebėtojų tarybos nariais išrinkti: buvęs nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vokietijoje, prof. habil. dr. Vaidievutis Ipolitas Geralavičius, kredito unijos „Memelio taupomoji kasa“ vadovas Henrikas Čepas, Klaipėdos kredito unijos vadovas Arvidas Apulskis. Stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas prof. V. I. Geralavičius. Narių balsų dauguma paskolų komiteto nariais išrinkti: Kretingos kredito unijos vadovas Alvydas Šaltmeris, verslininkas Egidijus Vičius, Palangos kredito unijos darbuotoja Jelena Antanaitienė. Paskolų komiteto pirmininku išrinktas Kretingos kredito unijos vadovas A. Šaltmeris.

„Palangos kredito unija per paskutinius keturis metus padarė didžiulę pažangą, todėl toliau nuosekliai sieksime tęsti visus darbus bei užbaigti unijos jungimąsi su kredito unija „Memelio taupomoji kasa“. Palangos kredito unija per 2015 m. iš veiklos uždirbo 300 tūks. Eurų pelno, tačiau ankstesnių vadovų vykdyta 2004-2011 metų veikla, kurios faktinis vadovas buvo Evaldas Petrauskas, neleidžia unijai metų baigti pelningai, nes yra priversta dengti ankstesnių metų 3,2 mln. Eur nuostolius, kurie susidarė dėl ankstesnių vadovų išduotų blogų paskolų. Sieksime imtis visų įmanomų veiksmų, kad ankstesnių vadovų įvykdytas nuostolis neturėtų jokio poveikio unijos veiklai. Tikimės, 2016 metai bus tiek pelningi kredito unijai, tiek naudingi Palangos miesto ir Klaipėdos rajono gyventojams“, - teigia kredito unijos valdybos pirmininkė Sandra Garjonytė.

Primename, 2016 m. kovo 14 d. turėjęs vykti Palangos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko įstatymo (Kredito unijų įstatymo 24 straipsnio 1 dalis) reikalaujamas kvorumas (t.y. daugiau nei pusė visų kredito unijos narių, kas Palangos kredito unijos atveju sudaro daugiau nei 879 balsavimo teisę turinčių asmenų). Todėl buvo sušauktas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyko 2016 m. kovo 21 d. Šiam susirinkimui kvorumo reikalavimas nėra taikomas, t.y. sprendimai gali būti priimami tik atėjusių arba iš anksto raštu balsavusių unijos narių dauguma. 

 
Palangos Kredito unija

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos kredito unija (PKU) siūlo 2.5 procento metines palūkanas.


Palangos kredito unija (PKU) su nerimu stebėjo beveik COVID-19 uždarytą Palangą kovą ir balandį – ne vienas smulkiojo verslo atstovas paprašė „kredito atostogų“, tačiau gegužė ir ypač birželis Sandrą Garjonytę, PKU valdybos narę ir pirmininkę, nuteikia optimistiškai. „Vis daugiau sulaukiame užklausų ir paskolų paraiškų, kuriose prašoma...


Palangos kredito unijos nariai išrinko naujus unijos vadovus, stebėtojų tarybos, paskolų komiteto narius ir antrai kadencijai perrinko unijos pirmininkę Sandrą Garjonytę. Pakartotinis kredito unijos visuotinis narių susirinkimas vyko kovo 21 d. Palangoje.


Palangos kredito unija 2016 metus pradėjo su pozityvia nuotaika ir geromis naujienomis – unija kviečia gyventojus šį pavasarį investuoti ir pasidėti indėlį geriausiomis sąlygomis į Palangos kredito uniją. Be to, unija toliau plečia paslaugų spektrą, gerina veiklos rezultatus su priskirtu laikinu atstovu ir š. m. kovo 14 d. 16.30 val. kviečia narius į visuotinį narių...


Palangos kredito unija (PKU) šiais, jau praeinančiais metais toliau kuopėsi nuo buvusių vadovų palikimo. Akylai stebima finansinių institucijų prievaizdo- Lietuvos Banko- PKU 2015-aisiais Palangos KU daug dėmesio skyrė tolimesniam nuostolių mažinimui ir finansinių paslaugų plėtrai. Naujieji Metai šalies kredito unijoms žada naujovių - Palangos KU viliasi, kad unijos...


Lietuvos centrinė kredito unija drauge su 13 kredito unijų, tarp jų ir Palangos kredito unija bei sporto komentatoriaus Roberto Petrausko komanda Vaikų finansinio švietimo savaitei suorganizavo edukacinį renginių ciklą. Daugiau nei 400 moksleivių iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių susikovė protų mūšyje „Neslėpk žinių, ateik į protų mūšį!“....


Kai prieš kelerius metus Šventosios verslininkui Gintautui Rekašiui, labiausiai žinomam kaip restorano „Paršelio rojus“ savininkui, prireikė paskolos verslui diversifikuoti – vystyti apgyvendinimo paslaugų verslą – didieji bankai jam atsuko nugarą. „Nesmagiai pasijutau. Pagrindinę įmonės sąskaitą laikau viename dideliame banke jau...


Daugelis tų pačių  finansinių paslaugų komerciniuose bankuose yra apmokestinamos keletą kartų brangiau nei kredito unijose. Palangos kredito unija išlaiko prieinamus finansinių paslaugų mokesčius miesto ir aplinkinių rajonų gyventojams.


Skaitau Palangos kredito unijos valdybos pirmininko Vytenio Tomkaus pamąstymus praėjusiame „Palangos tilto“ numeryje, straipsnyje „Palangos kredito unija augs ir šiais metais“, ir man jie sukelia šypseną.


Ar Palangos kredito unija (PKU) vis labiau patiria sunkumų, apie kuriuos jos naujieji vadovai linkę nutylėti? PKU administracijos vadovas Vytenis Tomkus pripažįsta, kad pernai patyrusi nuostolių, unija ir šiais metais dar visiškai neatsigavo. „Taip, praradome nemenką pinigų sumą „Snore“, taip pat Graikijos vertybinių popierių obligacijos, į kurias unija yra...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius