Bendruomenės iniciatyvų konkursas

Palangos tiltas, 2024-02-06
Peržiūrėta
722
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Bendruomenės iniciatyvų konkursas

Palangos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti mažos ir didelės vertės pasiūlymus/idėjas Sporto, pramogų ir poilsio erdvių vystymo bei Mažosios architektūros elementų įrengimo Palangos mieste srityje.

Pasiūlymus gali teikti ne trumpiau kaip metus Palangos mieste gyvenamąją vietą deklaravęs ir ne jaunesnis nei 18 metų gyventojas, vadovaudamasis Savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-231 patvirtintu Bendruomenės iniciatyvų administravimo ir finansavimo tvarkos aprašu. 

Būtinieji reikalavimai:

mažos vertės pasiūlymo įgyvendinimo vertė – iki 50 tūkst. Eur, bendruomenės iniciatyva įgyvendinama per 2024 metus;didelės vertės pasiūlymo įgyvendinimo vertė – iki 100 tūkst. Eur, bendruomenės iniciatyva įgyvendinama ne ilgiau kaip iki 2025 metų gruodžio 31 d.;projekto idėjai turi pritarti ne mažiau kaip 10 ir ne jaunesnių nei 18 metų atitinkamos seniūnaitijos gyventojų;projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Palangos mieste, savivaldybės ar jos įstaigų valdomoje žemėje, patalpose;pasiūlymo veiklomis sukurti rezultatai negali būti naudojami komerciniais tikslais ir generuoti pajamas;negali būti numatomi apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams.

Projektai 100 proc. bus finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Pareiškėjai pateikia užpildytą nustatytos formos Bendruomenės iniciatyvos pasiūlymą, kuriame turi būti nurodyta:

bendruomenės iniciatyvos pavadinimas;įgyvendinimo vieta;bendruomenės iniciatyvos aprašymas;preliminari sąmata;preliminarią sąmatą pagrindžiantys dokumentai (jei turite), vizualizacijos, brėžiniai, schemos, ekspertų nuomonės, rekomendacijos ar kita informacija.

Prie pasiūlymo turi būti pridėtas ir pritarimas bendruomenės iniciatyvai: ne mažiau kaip 10 Palangos mieste gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 18 metų gyventojų sąrašas, kuriame pateikiama: vardas, pavardė, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ir parašas.

Pasiūlymai iki 2024 m. vasario 26 d. teikiami:

Palangos miesto savivaldybės klientų aptarnavimo vietoje arba siunčiami paštu (Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga). Šiuo atveju pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: Bendruomenės iniciatyvų konkursui, projekto pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris.pasiūlymas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu gali būti teikiamas ir elektroninėmis priemonėmis adresu [email protected]

Konsultaciją ir metodinę pagalbą gyventojams, norintiems teikti pasiūlymus, teikia Palangos miesto savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius tel. 8 (460) 48 713. 

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti mažos ir didelės vertės pasiūlymus/idėjas Sporto, pramogų ir poilsio erdvių vystymo bei Mažosios architektūros elementų įrengimo Palangos mieste srityje.


Palangos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti mažos ir didelės vertės pasiūlymus/idėjas Sporto, pramogų ir poilsio erdvių vystymo bei Mažosios architektūros elementų įrengimo Palangos mieste srityje.


Palangos miesto savivaldybės administracija kviečia dalyvauti bendruomenes iniciatyvų konkurse – teikti mažos ir didelės vertės pasiūlymus dėl sporto, pramogų ir poilsio erdvių vystymo bei mažosios architektūros elementų įrengimo Palangos mieste.


Palangiškiai ir šventojiškiai kviečiami būti aktyvūs ir išsakyti savo nuomonę, balsuojant už Bendruomenės iniciatyvų konkursui pasiūlytas iniciatyvas. Jūsų balsai lems, kuri iniciatyva – Trosinės lauko karstyklės ar Riedlenčių parko įrengimas – bus įgyvendinta kurorte.


Palangos miesto savivaldybės gyventojai kviečiami būti aktyvūs ir dalyvauti Bendruomenės iniciatyvų konkurse. Iniciatyvos, kaip panaudoti miesto biudžeto lėšas kurorto infrastruktūros plėtros srityje, kuriant patogesnę bei patrauklesnę gyvenamąją aplinką, laukiamos iki gruodžio 10 d.


Palangos miesto savivaldybė paskelbė bendruomenės iniciatyvų konkursą bei kviečia gyventojus teikti mažos ir didelės vertės pasiūlymus bei idėjas kurorto infrastruktūros vystymo srityje.


Spalio 11-13 dienomis Čikagoje vyko JAV Lietuvių bendruomenės XXII Tarybos antrosios sesijos suvažiavimas, kuriame Antanas Vinkus, Palangai ir Kretingai Seime atstovaujantis gydytojas ir diplomatas, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas, skaitė pranešimą ir pristatė Seimo komisijos atliktus darbus.


Palangos bendruomenės „Palangos santarvė“ nariai su pirmininke Daina Eimanavičiene priešaky labai apsidžiaugė, sulaukę kvietimo apsilankyti UAB „Palangos šilumos tinklai“. Susitikę su įmonės vadovais, kurie organizavo ir nedidelę ekskursiją po patalpas, bendruomenės atstovai jiems uždavė daug klausimų ir sulaukė naudingų atsakymų.


Palyginti neseniai įsteigta bendruomenės pareigūno pareigybė. Šie asmenys pirmiausia vykdo prevencinę veiklą: populiarina policijos pareigūno profesiją, skatina gyventojus tapti policijos rėmėjais, kviečia kurti saugią aplinką. Palangos bendruomenės pareigūnė Aurelija Japšaitė-Rancienė džiaugėsi galėdama eiti šias pareigas ir ragino palangiškius būti budriais, o...


Rugpjūčio mėnesį Palangos bei Šventosios miesto bendruomenės, susirinkusios į savo tarybas, paskirstė iš valstybės biudžeto skirtas lėšas Vietos bendruomenės savivaldos 2012 metų atrinktų bendruomenių veikloms. 47 tūkst. 900 Lt buvo skirti dešimčiai projektų, kuriuos bendruomenės įgyvendina arba ruošiasi įgyvendinti.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius