Sustiprėjo Tarybos valdantieji: „tvarkietis“ G. Valinevičius tapo konservatorių frakcijos nariu

Linas JEGELEVIČIUS, Livija GRAJAUSKIENĖ, 2013-04-04
Peržiūrėta
1923
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

 G. Valinevičius.
G. Valinevičius.

Vakar, prieš prasidedant Tarybos posėdžio darbotvarkės svarstymui, opozicijoje buvęs valdančiajai daugumai partijos Tvarka ir teisingumas (TT) narys Gediminas Valinevičius pareiškė, kad nuo šios dienos jis nebėra šios partijos narys ir palieka opozicijos gretas Palangos miesto Taryboje.
O posėdžio pabaigoje konservatorius Dainius Želvys Tarybą informavo, kad G. Valinevičius išreiškė norą tapti Tarybos konservatorių frakcijos nariu.

Išbraukė tris klausimus
Palangos miesto savivaldybės tarybos posėdžio pradžioje svarstant dienotvarkę iš jos išbraukti trys klausimai, o vienas, kurį tikėtasi išvysti darbotvarkėje, į ją įtrauktas nebuvo. Vėliau pereita prie Savivaldybės žinioje esančių švietimo bei ugdymo įstaigų vadovų ataskaitų, kurios, paprastai praeidavusios sklandžiai, šįkart kiek stabtelėjo ties vienu klausimu.
Svarstant Tarybos posėdžio darbotvarkę, kurioje buvo numatyta balsuoti dėl 52 sprendimo projektų, sulaukta pasiūlymų tris klausimus išbraukti ir vieną įtraukti.
Išbraukti siūlyta sprendimo projektą dėl reklaminių inžinerinių statinių (reklaminių vitrinų, kolonų, skydų, transporto laukimo paviljonų, viešųjų automatinių tualetų) įrengimo ir eksploatavimo Palangos mieste operatoriaus parinkimo konkurso nuostatų patvirtinimo.
Taip pat pasiūlyta nesvarstyti du tarpusavyje susijusius klausimus ir nepriimti sprendimų dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo Karvelyno g. 17 dalį bei dėl minėtojo sklypo detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdų, pobūdžių pakeitimo. Kaip paaiškino Statybos ir miesto ūkio komiteto pirmininkas Tomas Žulkus, šie klausimai nesvarstytini, nes planuotojai nepateikė infrastruktūros sutarties, o tai buvo būtina sąlyga norint tvirtinti sklypo detalųjį planą.

Spręs kitame posėdyje
Taip pat buvo pateiktas septynių Tarybos narių pasirašytas siūlymas įtraukti į posėdžio darbotvarkę sprendimo projektą dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo T2-162 1.1 punkto pakeitimo. „Kad gyventojai, deklaravę savo gyvenamąją vietą Palangos savivaldybės teritorijoje, rinkliavos už automobilių stovėjimą nemokėtų“, – sakė E. Židanavičius, vienas tokio pasiūlymo iniciatorių.
„Kadangi dalis Tarybos narių ir meras Šarūnas Vaitkus pareiškė norą detaliau susipažinti, išnagrinėti mūsų pasiūlymus bei padiskutuoti, viliamės, kad šis klausimas bus įtrauktas į artimiausio Tarybos posėdžio darbotvarkę“, – sakė E. Židanavičius.
Meras Š. Vaitkus „Palangos tiltui“ sakė, kad klausimas bus įtrauktas į Tarybos posėdžio, įvyksiančio balandžio pabaigoje, darbotvarkę.

Turėjo daug klausimų dėl Moksleivių klubo
Pirmieji vienuolika Tarybos svarstytų klausimų buvo susiję su Palangos savivaldybėje esančių švietimo ir ugdymo įstaigų vadovų ataskaitomis. Kadangi dėl jų jau buvo išsidiskutuota Švietimo, kultūros ir sporto komitete, lopšelių-darželių „Sigutė“ bei „Žilvinas“, Pradinės, „Baltijos“, V. Jurgučio ir Šventosios pagrindinių mokyklų, Senosios gimnazijos, S. Vainiūno meno mokyklos, o taip pat Palangos švietimo pagalbos tarnybos ir Palangos sporto centro vadovams politikai klausimų neturėjo. Jų atsirado, kai ataskaitą už 2012 metus, neatėjus direktorei Rūtai Gecienei, pateikė Palangos moksleivių klubo direktorės pavaduotoja Vanda Juodikienė.
Pirmąjį klausimą pateikė vicemeras S. Simė. Priminęs, jog būta daug raštų, kuriuose Moksleivių klubo vadovams priekaištauta dėl per menko dėmesio jaunimo veiklai, vicemeras teiravosi, ar susitvarkyta su šia problema. „Manau, kad mes su ja susitvarkysime: pas mus įsikūrė Moksleivių sąjunga, dirbame su iniciatyviu jaunimu“, – sakė V. Juodikienė.
S. Simė taip pat teiravosi dėl Birutės parko Sodininko namelyje įsikūrusių Moksleivių klubo kūrybinių dirbtuvių veiklos: ar buvo pasirašyta sutartis dėl patalpų? „Nebuvo“, – trumpai atsakė direktorės pavaduotoja.
Tarybos narys A. Sabaliauskas turėjo klausimų ne V. Juodikienei, o Švietimo skyriaus vedėjai L. Valužienei. „Sprendimo projekto teikime parašyta, jog vadovės ataskaitoje esama netikslumų, nuslėpti pažeidimai. Kokie jie?“ – domėjosi A. Sabaliauskas.

Nepritarė ataskaitai
L. Valužienė sakė, jog rengdama savo ataskaitą direktorė išties nepaminėjusi kai kurių faktinių aplinkybių. Pavyzdžiui to, kad ir 2011 m. pabaigoje atlikus patikrinimą, ir pernai Savivaldybės kontrolieriams atlikus auditą konstatuoti tie patys pažeidimai, susiję su pedagogų priėmimu į darbą, lankomumo žurnalų pildymu, būrelių formavimu. „Kadangi pažeidimai kartojasi, tai rodo, jog vadovas neatsižvelgia į pastabas“, – pakomentavo Švietimo skyriaus vedėja, pridūrusi, jog R. Gecienei už pažeidimus vasario mėnesį skirta tarnybinė nuobauda.
E. Krasauskas teiravosi – kiek tiesos esama teiginiuose, jog Moksleivių klubo vadovė prašo ją atleisti iš užimamų pareigų šalių susitarimu? L. Valužienė atsakė, jog buvo gautas R. Gecienės siūlymas nutraukti darbo sutartį nuo kovo 20 d., tačiau nenurodė priežasčių. Švietimo skyrius prašė siūlymą patikslinti, tačiau atsakymo dar negavo.
Tarybos nariai nepritarė Palangos moksleivių klubo vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai.

Pritarė taikos sutarčiai
Esant suinteresuotų šalių – prokuratūros, Kultūros paveldo departamento, Palangos miesto savivaldybės – pritarimui dėl taikos sutarties dėl S. Nėries g. 44 sklypo (kitaip žinomas, kaip buvęs „Jūratės“ baseinas, kur bendrovė „Pino Proprius“, prokurorams panaikinus detalųjį planą ir statybos leidimus ilgai negalėjo vykdyti didelio investicinio projekto; konservatorių vyriausybė kurorto valdžios pastangomis 2012-aisiais pritarė, kad taip vadinamos „įstrigusios“ statybos penkiuose Palangos objektuose būtų sprendžiamos taikos sutartimis – aut.), Taryba vakar balsavo už taikos sutarties patvirtinimą.
Meras Š. Vaitkus priminė, kad dar 2007-aisiais „Pino Proprius“, vykdydamas infrastruktūros sutartį su savivaldybe, pervedė savivaldybei 200 tūkstančių litų, už kuriuos, be kita ko, buvo parengtas techninis projektas. Sutartyje yra numatyta, kad vystytojai, leidus jiems įgyvendinti projektą, skirs ir 800 tūkstančius litų Jūratės gatvės rekonstrukcijai.
„Prieš pasirašydami taikos sutartį, mes savivaldybėje kalbėjomės su „Pino Proprius“ atstovais ir jie patvirtino, kad jie laikysis savo sutartinių įsipareigojimų“, – sakė Š. Vaitkus.

Patvirtino ir UAB „Palangos komunalinis ūkis“ vadovo ataskaitą
Taryba patvirtino UAB „Palangos komunalinis ūkis“ direktoriaus K. Skieraus ataskaitą.
Tik socialdemokratas D. Paluckas pasiteiravo direktoriaus, kiek skiriasi įmonės administruojamų daugiabučių tarifai su UAB „Palangos butų ūkis“ administruojamų daugiabučių tarifais.
„Pas mus dviem centais už vieną kvadratinį metrą mažiau nei pas juos“, – sakė K. Skierus.
18 balsų Taryba patvirtino UAB „Palangos komunalinis ūkis“ vadovo ataskaitą.
12 balsų buvo patvirtinta ir UAB „Palangos vandenys“ direktoriaus Prano Madzajaus ataskaita.
Direktorius informavo, kad dėl triskart išaugusių mokesčių už vandens išteklių išgavimą, įmonės veikla pernai buvo nuostolinga.
„Darbietis“ Edmundas Krasauskas domėjosi, kiek naujų abonentų vandens įmonė turėjo pernai.
Išgirdo, kad 214.
Jį, kaip ir D. Palucką, domino, ar per pastarąjį pusmetį įmonė neįdarbino direktoriaus pavaduotojų.
P. Madzajus patvirtino, kad optimizuojant įmonės valdymą, buvo priimtas papildomas direktoriaus pavaduotojas (D. Želvys – aut.)
Politikų padidinto dėmesio susilaukė ir Kontininkų gatvės ir Kontininkų gatvės atkarpos Palangoje detaliojo plano koncepcija.
Joje numatyta ir didelės požeminės automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas.
Konservatorius M. Skritulskas siūlė klausimą atidėti iki kito posėdžio, bet jo pasiūlymo neparėmė Taryba.
Vis tik koncepcija nebuvo patvirtinta – balsuojant tam pritrūko vieno balso.G. Valinevičius: „Mano sprendimas pasitraukti iš partijos Tvarka ir teisingumas brendo jau gan senokai. Tik prašomas skyriaus pirmininkės (Aldonos Stasiulaitienės – aut. past.), neskubėjau su sprendimu. Bet mano pasiryžimą palikti šią partiją ypač nulėmė partijos vadovų sprendimas jungtis su Darbo partija.
Juk aš atėjau į šią liberalų demokratų partiją, kuri savo vertybėmis, ideologija yra artimesnė centro-dešinei. Jos jungimasis su Darbo partija, ryškia politinės kairės partija, yra ir tam tikras jos skelbtos doktrinos išsižadėjimas, todėl tai mane pastūmėjo ieškoti partijos, kurios ideologija yra artimesnė mano vertybėms.
Tokia partija yra Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai. Dėl to aš paprašiau priimamas į jos frakciją Palangos miesto savivaldybės Taryboje.
Akivaizdu, kad konservatorių frakcija jau labai daug nuveikė Palangai ir palangiškiams. To negalima ignoruoti.
Prisijungiau prie konservatorių frakcijos jokiu būdu ne galvodamas apie savo politinę ateitį, skaičius Taryboje, o dėl vertybinių dalykų. Tačiau dar nesvarstau apie galimą įstojimą į TS-LKD, bet neatmetu, kad tai gali įvykti“.
 

Jūsų komentaras:

lLENINAS 2013-04-07 07:21 (IP: 78.61.224.151)
,,kazkas negerai DANIJOS karalystej,, kada bemoksliai, technikumieciai, turistai BUWUSIAM NORMALAUS lygio,skirto paprastam zmogui kurrtui wadowauja

Loja 2013-04-06 22:29 (rt / IP: 78.61.214.75)
Pas mus loja tik buves reketininkas Zidanavicius.

siuksliadeze 2013-04-06 16:05 (IP: 78.61.104.50)
o ka ? Ar Zidonaviciaus zmones neisrinko !?! Isrinko ir nera ko loti !!! O konsrvatoriai tegu renka visas siuksles ,ju seimunas irgi kaulijo nekenciamos partijos nario balso , netgi fotografavosi

Algis 2013-04-06 09:35 (IP: 78.61.51.119)
Konservatoriai menkina savo autoritetą priimdami tokius veikėjus, perėjūnams turėtų būti taikomi apribojimai, Rinkėjai juk jį reitingavo kaip paksinį, jis išdavė juos, čia nėra jokios moralės, kaip šlykštu......

pritarusiems taikos sutarciai 2013-04-05 21:01 (IP: 78.61.224.151)
na, pritaret...otoliau, kaip su S>NERIES gatve, kai susitvarkys su transporto/nemazais/ srautais, kas kompensuos savininkams uz ju TURTO nuvertejima. cia jums ne rankas kylot

Istorikas 2013-04-05 16:34 (Darius / IP: 78.61.214.75)
Apsaugok Dieve Lietuvą nuo Darbo ir Pakso partijų. Ir prezidentė Grybauskaitė supranta, kad su Darbo partija Lietuvai bus negerai. Gerai, kad normalus žmogus Valinevičius tai suprato. O kas dabar pasiliko Darbo partijoj? Krasauskai,Stasiulaitienė, Jakubauskas. Baisu

Palangiskis 2013-04-05 15:00 (tj / IP: 78.61.214.75)
Nevarkykit ir taip pas konservatorius visi žmonės nueis. Daugiau nera pas ka. Pas ka gal pas Ančiuka, ar ŽidanavičiuŲ O gal Pas Stsiulaitiene?

Paraginimas. 2013-04-05 13:21 (IP: 78.61.175.229)
Žulkau, skubėk ir Tamsta kol dar laikas.

kursis 2013-04-05 10:30 (IP: 92.61.33.151)
Teisingas zingsnis, kuo toliau nuo Lietuva isduodancios ir zeminancios Darbo partijos ir jos lyderio- protingi ir patriotai bega is Pakso liks du taryboj parsidaveliai- o tai beveik ir nieko.

tikras 2013-04-05 07:58 (IP: 78.61.104.50)
ISDAVIKAS !!! Bjaurus karjeristas - pasikeis vejas , tai isduos ir baltapirstinius. O kaip ziureti i akis rinkejui ???? ISDAVIKAS

Zyle 2013-04-05 07:18 (Zyle / IP: 88.119.253.63)
Joooo, ŠV visą mė>>>lą baigia į savo gretas priimti, nes pamatė, kad juodas šūdas gaunasi - jo partijos nariams juodas mulkinimas jau iki gyvo kailio daėdė, tai reikia naujos „mėsos", kurią būtų galima kurį laiką mulkinti.O Valinevičiaus žingsnis visai suprantamas- reikia gi atsidėkoti už direktoriaus vietą UAB Kretingos vandenys.

Girdėjau 2013-04-04 19:56 (wf / IP: 78.61.214.75)
Girdėjau, kad į konservatorių frakciją pereina ir Remigijus ir Sondra. Apie tai jie ketina pranešti kitą mėnesį. Sveikinu apsisprendus.

G. Valinevičius 2013-04-04 19:48 (Tareybos narys / IP: 78.61.214.75)
: „Mano sprendimas pasitraukti iš partijos Tvarka ir teisingumas brendo jau gan senokai. Tik prašomas skyriaus pirmininkės (Aldonos Stasiulaitienės – aut. past.), neskubėjau su sprendimu. Bet mano pasiryžimą palikti šią partiją ypač nulėmė partijos vadovų sprendimas jungtis su Darbo partija. Juk aš atėjau į šią liberalų demokratų partiją, kuri savo vertybėmis, ideologija yra artimesnė centro-dešinei. Jos jungimasis su Darbo partija, ryškia politinės kairės partija, yra ir tam tikras jos skelbtos doktrinos išsižadėjimas, todėl tai mane pastūmėjo ieškoti partijos, kurios ideologija yra artimesnė mano vertybėms. Tokia partija yra Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai. Dėl to aš paprašiau priimamas į jos frakciją Palangos miesto savivaldybės Taryboje. Akivaizdu, kad konservatorių frakcija jau labai daug nuveikė Palangai ir palangiškiams. To negalima ignoruoti. Prisijungiau prie konservatorių frakcijos jokiu būdu ne galvodamas apie savo politinę ateitį, skaičius Taryboje, o dėl vertybinių dalykų. Tačiau dar nesvarstau apie galimą įstojimą į TS-LKD, bet neatmetu, kad tai gali įvykti“.

Stipru 2013-04-04 19:47 (stipru / IP: 78.61.214.75)
Geras ir protingas pasirinkimas Gediminai. Konservatorių komanda stipri Palangoje ir turi didžiulį rinkėjų ratą.

niespodzianka to jest 2013-04-04 19:35 (IP: 78.61.224.151)
dar aldona stasiulaitiene i konservatorius ir ,,wilno nase;

aa neee? 2013-04-04 19:32 (IP: 78.61.224.151)
S.Neries g-ve 4 juostu? teks tarybai babkes grazinti.

s.neries g. gywentojas 2013-04-04 19:27 (IP: 78.61.224.151)
teks kreiptis i prokuratura del vieso intereso. MERE, imti litus avansu- pagrindas SMULKIAM santazui

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijai priklausantis parlamentaras Paulius Saudargas nesureikšmina to, kad prie ekspremjero Sauliaus Skvernelio buriamos partijos nusprendė prisijungti keli Kauno savivaldybės taryboje dirbantys konservatoriai. Pasak politiko, kolegų apsisprendimas jungtis prie konkurentų tikrai nereiškia TS-LKD eižėjimo. Jo manymu, tai sprendimas...


Savivaldybė antradienį, spalio 26 d., pranešė, kad mirė buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys Vincas Nesteckis. „Savivaldybė reiškia nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems. Sunkią netekties valandą telydi jus paguoda ir dvasios stiprybė,"  sako Palangos miesto savivaldybė.


Gegužės 8 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vienbalsiai nusprendė, kad atstovaudamas fiziniam asmeniui savivaldybės taryboje, buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys A. Jokūbauskas pažeidė įstatymą - iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą atstovauti (20 straipsnio 1 dalis).  


Vakar, prieš prasidedant Tarybos posėdžio darbotvarkės svarstymui, opozicijoje buvęs valdančiajai daugumai partijos Tvarka ir teisingumas (TT) narys Gediminas Valinevičius pareiškė, kad nuo šios dienos jis nebėra šios partijos narys ir palieka opozicijos gretas Palangos miesto Taryboje. O posėdžio pabaigoje konservatorius Dainius Želvys Tarybą informavo, kad G....


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius