Aistros dėl eismo ribojimo Senojo turgaus gatvėje persikėlė į teismą

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2012-10-01
Peržiūrėta
1998
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

E. Židanavičius ir A. Kilijonienė.
E. Židanavičius ir A. Kilijonienė.

Pernai rekonstruota kurorto vaizdo nepuošusi Senojo turgaus gatvė vis dar tebekursto palangiškių aistras. Nepatenkintieji tuo, kad gatvė praktiškai atiduota pėstiesiems bei tuo, jog pasunkėjo privažiavimas prie nuosavų namų, ofisų ir parduotuvyčių, gyventojai, nesulaukę jiems palankių Eismo saugumo komisijos bei Savivaldybės administracijos sprendimų, kreipėsi į teismą.

Atsirado protestuojančių
Vos tik praėjusį rudenį buvo pradėta gatvės rekonstrukcija ir paaiškėjo planai ją atiduoti pėstiesiems, ribojant transporto priemonių eismą bei stovėjimą, atsirado tuo nepatenkintų gyventojų. Nesulaukę rekonstrukcijos pabaigos, apie 50 šios teritorijos gyventojų ir verslo įmones čia turinčiųjų pasirašė ir Savivaldybės administracijai įteikė raštą, kuriame abejojama ir dėl pačios rekonstrukcijos, ir dėl jos teisėtumo. Jame teigta, jog apribojus eismą rekonstruotąja gatve prie namų taps sudėtinga privažiuoti čia gyvenantiems žmonėms, o verslą čia turintiesiems bus tiesiog nebeįmanoma dirbti.
Dar daugiau – net trys šimtai – parašų pavasarį buvo surinkta po kreipimusi į Savivaldybės tarybos Eismo saugumo komisiją.
Kelis mėnesius išbandę naują įvažiavimų bei privažiavimų tvarką, žmonės savo prašyme dėstė: „Mes, gyvenantys ir dirbantys Senojo turgaus gatvėje, dėl dabar nustatyto eismo ribojimo patiriame esminių nepatogumų bei norėdami savo transporto priemonėmis grįžti į namus tampame priverstiniais eismo taisyklių pažeidėjais. Taip pat ribojami kiti mūsų, Palangos miesto gyventojų ir svečių, interesai“.

Prašė pakeisti sprendimus
Prašyme išvardyti visi eismą bei automobilių stovėjimą ribojantys ženklai, kurie privačios nuosavybės valdytojams bei šioje gatvėje dirbantiems verslininkams atėmė teisę įvažiuoti į savo sklypus bei atsigabenti prekes prie jų verslo objektų. Prašydami panaikinti eismą ribojančius ženklus gyventojai nori, jog būtų nuimta užtvara – gelių klombos – nuo sankryžos su Ganyklų gatve.
Taip pat prašyta nedrausti statyti automobilių Senojo turgaus g. bent jau nuo 8 iki 20 val., nes čia yra ir turgavietė, ir parduotuvės, ir visuomeninės paskirties objektai, į kuriuos žmonės atvyksta savo transportu. Be to, gyventojai nori, kad būtų panaikintas kelio ženklas „Įvažiuoti draudžiama“ Jūratės ir J. Janonio gatvių sankryžoje ties namais 8 ir 17, nes dabar tenka važinėtis kiemais per aikštelę iš Ganyklų g. ir turgavietės pusės, ten, kur keleiviai išlipa iš į stotį atvykstančių autobusų, o tai esą nesaugu.
Eismo saugumo komisijos narių 300 gyventojų pasirašytas raštas neįtikino. Balsų dauguma buvo nuspręsta ženklus palikti, tik nuimti klombas nuo sankryžos su Ganyklų gatve.
Tačiau gėlės čia vis dar tebežydi.

Kreipėsi į teismą
Dar pavasarį raštus rašantys gyventojai teigė, jog jeigu nebus atsižvelgta į jų išdėstytus argumentus, jie kreipsis į teismą. Taip ir buvo padaryta: Klaipėdos apygardos administraciniam teismui buvo įteiktas penkių Senojo turgaus gatvėje gyvenančių ar verslo objektus turinčių palangiškių pasirašytas skundas.
Gyventojai prašo panaikinti 2012 m. gegužės 24 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės sprendimą, kuriuo jie buvo informuoti, jog Palangos miesto savivaldybės eismo saugumo komisija 2012 m. balandžio 19 d. posėdyje svarstė kolektyvinį Senojo turgaus gyventojų bei minėtoje gatvėje dirbančiųjų prašymą dėl eismo Senojo turgaus ir aplinkinėse gatvėse, pareiškėjų prašymas svarstytas tos pačios komisijos 2012 gegužės 22-osios posėdyje. Abiem atvejais eismo organizavimo schemos Senojo turgaus gatvėje komisija nusprendė nekeisti.
Teismo prašoma, kad jis įpareigotų administracijos direktorę panaikinti kelio ženklą „Įvažiuoti draudžiama“, pastatytą Senojo turgaus gatvėje iš Ganyklų gatvės pusės, taip pat panaikinti kelio ženklą „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“ su rodykle „Galiojimo kryptis į abi puses“, pastatytą Senojo turgaus ir Janonio gatvių sankryžoje.
Prašoma panaikinti iš Senojo turgaus gatvės važiuojamosios dalies ties Ganyklų gatve bei kitur Senojo turgaus gatvės važiuojamojoje dalyje bet kokius užtvarus – betonines klombas, masyvius metalinius gėlių vazonus surakintus ar nesurakintus grandinėmis ir kita, – kurie trukdo eismui.
Be to, tesimo prašoma įpareigoti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorę neriboti dienos metu nuo 8 val. ryto iki 20 val. vakaro transporto priemonių sustojimo ir stovėjimo Senojo turgaus gatvėje ir tuo tikslu prie atitinkamų kelio ženklų savo sprendimu pridėti papildomas nuorodas – ženklus galiojimo laikas „20-8 h“ ir įpareigoti administracijos direktorę panaikinti kelio ženklą „Įvažiuoti draudžiama“, pastatytą Jūratės ir Janonio gatvių sankryžoje ties namais nr. 8 bei nr. 17.

Savivaldybė nesutinka
Palangos miesto savivaldybės administracija su pareiškėjų skundu nesutinka ir teigia, jog administracijos direktorė 2012 m. rugpjūčio 9 d. ginčo gatvėje panaikino ženklą ,,Vienpusis eismas“. Vietoj jo nuspręsta pastatyti ženklą ,,Aklakelis tiesiai“.
Vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, užtikrindamas eismo saugumą, savivaldybės administracijos direktorius sprendžia eismo organizavimo klausimus miestų ir kaimų gyvenamosiose vietovėse.
Atsakyme į skundą rašoma, jog minimoje teritorijoje esančių daugiabučių namų atstovai atvyks į teismo posėdį ir išreikš savo valią dėl ginčijamo įsakymo, nes juos esama eismo tvarka tenkina.
Rugsėjo 27-ąją turėjęs vykti teismo posėdis Savivaldybės prašymu atidėtas ir perkeltas į gruodžio 13-ąją.

Besiskundžiantieji nėra teisūs
Iki istorijai pasiekiant teismą savo nuomonę dėl Senojo turgaus gatvės kurorto vadovai yra išsakę ne vieną kartą.
Palangos meras Šarūnas Vaitkus nuo pat gatvės rekonstrukcijos pradžios akcentavo, jog teiginiai, neva gatvė esanti uždaryta, prasilenkia su tiesa: įvažiuoti į ją galima, ir tikrai nebūtų jokių problemų, jei ne keletas žmonių, kurie turintys čia verslą ir tas problemas kuriantys. Meras pabrėžė, jog nebenorima šioje gatvėje matyti „balagano“, todėl ir daryta apie 400 tūkst. litų kainavusi rekonstrukcija.
„Jeigu būtų renkami parašai už tokią Senojo turgaus gatvę, kokia yra dabar, jų būtų tikrai dešimteriopai daugiau. Palangoje yra 16 tūkst. gyventojų, ir kelių žmonių interesai negali kirstis su kitų palangiškių bei miesto svečių nuomone“, – tokią nuomonę nekart išsakė Š. Vaitkus.
Eismo saugumo komisijos pirmininkas, kurorto vicemeras Saulius Simė yra teigęs, kad jokios gyventojų ar verslininkų teisės pakeitus eismo bei automobilių statymo tvarką rekonstruotoje gatvėje pažeidžiamos nėra. Privažiuoti ir prie namų, ir prie verslo įmonių gali visi, negalima tik įvažiuoti iš Ganyklų g.
Taip, automobilių stovėjimas ribojamas, tačiau iki gatvės rekonstrukcijos dėl automobilių užkimštos gatvės guosdavosi tiek verslininkai, tiek gyventojai. O kalbant apie pirkėjus ar klientus – jie tikrai gali rasti vietos automobiliams pasistatyti greta esančiose aikštelėse ir paėjėti pėsti, o ne stengtis privažiuoti prie pat reikalingų durų.

Turi likti pėstiesiems 
Saugaus eismo komisijos bei miesto Tarybos narys, bendrovės „Palangos klevas“ vyr. buhalteris Eimutis Židanavičius sakė, jog manąs, kad visa tai inicijuota tų, kurie nepatenkinti, kad gatvė tapo pėsčiųjų, ir kad nebegalima privažiuoti iki jų turimų parduotuvių ar ofisų: „Aš manau, kad jeigu atliktume gyventojų apklausą, paaiškėtų, kad pritariančių dabartinei situacijai esama kelis kartus daugiau. O dėl automobilių stovėjimo – juk patys verslininkai guosdavosi, kad vasaromis gatvėje mašinas palieka poilsiautojai, ir jie bei jų klientai patys nebeprivažiuoja iki savo parduotuvių ar ofisų. Dabar tai padaryti gali – aptarnaujantis transportas čia laisvai privažiuoja“.
Pasiteiravus dėl ginčijamų užtvarų – kilnojamų gėlių klombų, neleidžiančių įvažiuoti iš Ganyklų g. į Senojo turgaus gatvę, E.Židanavičius pastebėjo, kad eismą Senojo turgaus gatve riboja ir draudžia ženklai, o klombos pastatytos tam, kad ženklų nepaisantieji negalėtų važiuoti kur panorėję.
„Taip, gal eismo schemą dar ir galima būtų tobulinti, tačiau gatvė turi likti pėstiesiems“, – įsitikinęs E.Židanavičius.
Kad dabartinė tvarka esanti daug geresnė, nei buvusi anksčiau, sakė ir daugiabučio namo Senojo turgaus g. nr. 11 bendruomenės atstovė Magdelena Ignotienė: „Kiek teko bendrauti ir su mūsų namo gyventojais, ir su kitais palangiškiais, visi tik džiaugiasi, kad gatvė sutvarkyta ir kad nebereikia
saugotis automobilių ar landžioti tarp užtvėrusių visus priėjimus mašinų. Gatvė turi būti pėstiesiems. Pagalvokite, juk keli tūkstančiai žmonių į darbą ir po jo čia praeina, ir vaikai į mokyklą keliauja“.

Pasigedo kai kurių įsakymų
„Taip, teismo posėdis atidėtas. Savivaldybės atstovai nebuvo deramai pasiruošę posėdžiui, be to, jie nori kviesti papildomų liudininkų iš miesto bendruomenės, taip pat eismo priežiūros specialistus. Teismas gi savo ruožtu įpareigojo į posėdį atvykti ir administracijos direktorę Akvilę Kilijonienę“, – sakė teismui skundą pateikusius gyventojus atstovaujantis miesto Tarybos narys advokatas Aleksandras Jokūbauskas, pridūręs, jog kadangi jo ofisas taip pat esąs Senojo turgaus gatvėje, jis, kaip fizinis asmuo, irgi esąs tarp pareiškėjų.
„Kas mums labiausiai „kliūva“? Prie J.Janonio ir Senojo turgaus gatvės turėjo būti vienpusį transporto eismą leidžiantis ženklas, tuo tarpu gatvės gale sustatytos užtvaros. Niekas iki šiol nerado įsakymo, kuriuo būtų įteisintas eismą iš Ganyklų gatvės draudžiantis ženklas, tuo tarpu „plyta“ ten kabo. Pastebėjome, jog teismas labai kruopščiai nagrinėja tą situaciją su ženklais, ir teiraujasi, ar tikrai mes, norėdami pateikti į Senojo turgaus gatvę, turime tarpuvartėmis važinėtis. Tad laukiame gruodžio 13-osios posėdžio ir teismo sprendimo“, – sakė A.Jokūbauskas.

Nepatenkintų visada būna
„Mano pozicija dėl Senojo turgaus gatvės rekonstrukcijos ir dėl to, kad joje ribojamas automobilių eismas ir stovėjimas yra vienareikšmiška: dabartinė situacija yra ženkliai geresnė, nei tai, kas šioje gatvėje dėjosi anksčiau, – sakė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė, kurios pasirašytus sprendimus prašo panaikinti skundą teismui surašę asmenys. – Juk visi pamename, kaip atrodė gatvė, kuri buvo nuolat užkimšta automobilių“.
Pasak direktorės, priėmus teisme bandomus užginčyti sprendimus, atsirado daugiau erdvės pėstiesiems bei dviratininkams, pačioje gatvėje tapo saugiau. Galų gale, čia juk – miesto centras.
„Dėl nepatenkintųjų – visada, priėmus tam tikrus sprendimus, yra tokių, kuriems jie patinka, ir tokių, kuriems – ne. Galiu patikinti, jog tokių, kurie patenkinti pokyčiais Senojo Turgaus gatvėje yra gerokai daugiau, nei nepatenkintųjų. Aš manau, kad reikia atsižvelgti į daugumos nuomonę“, – sakė direktorė.
 

Jūsų komentaras:

xxx 2012-10-04 09:07 (cccccc / IP: 78.61.241.233)
vasara,gali buti ir pestiesiems skirta gatvele,o ziemos sezonu gali leist...

Taip pat skaitykite

Klaipėdos apskr. VPK Kelių policijos skyriaus ir kurorto pareigūnai vykdė sustiprintą vairuotojų blaivumo, chuliganiško bei pavojingo manevravimo, naudojimosi mobiliaisiais įrenginiais vairuojant, dviračių ir paspirtukų eismo saugumo kontrolę.


12 Seimo narių kreipėsi į teismą, įvertinę aplinkos ministro Simono Gentvilo ketinimus dvigubai apmokestinti gyventojus.


Kastyčio gatvėje jau nustojo burgzti sunkioji technika ir zuiti darbininkai – gatvės rekonstrukcija jau baigta. 970 metrų gatvė tapo gerokai gražesnė bei patogesnė visiems eismo dalyviams.


Jau nuo šio savaitgalio – Kurorto šventės „Myliu Palangą“ – gatvė bus prikelta naujam gyvenimui. Su atnaujintais pėsčiųjų ir dviračių takais, naujais žibintais ir artimoje ateityje iškilsiančiu „muzikiniu“ fontanu ji vilios tiek palangiškius, tiek ir miesto svečius. Dar daugiau – tikimasi, kad rekordiškai greitai...


Liepos 10 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padėjo tašką Senojo turgaus gatvės istorijoje ir priėmė nutartį atmesti pareiškėjo Aleksandro Jokūbausko apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 21 d. priimto sprendimo nutraukti administracinę byla pagal pareiškėjų Aleksandro Jokūbausko, Irenos...


Gruodžio 21-ąją Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija padėjo tašką Senojo turgaus gatvės istorijoje ir priėmė sprendimą nutraukti administracinę byla pagal pareiškėjų, Tarybos nario advokato Aleksandro Jokūbausko, Irenos Večerskienės, Janinos Smilgevičienės, Džiuljetos Garolienės ir Stasio Urbono, skundą atsakovei Palangos miesto savivaldybės...


Ar Tarybos nario ir advokato Aleksandro Jokūbausko, turinčio advokato kontorą Senojo turgaus gatvėje, siekis atimti ją ir vėl atiduoti automobilininkams tenkina tik jo asmeninius interesus, ar Palangos savivaldybė, atiduodama gatvę pėstiesiems, pažeidė kai kurių gatvės gyventojų ir verslininkų interesus? Nesulaukę jiems palankių savivaldybės Eismo saugumo komisijos bei Savivaldybės...


Pernai rekonstruota kurorto vaizdo nepuošusi Senojo turgaus gatvė vis dar tebekursto palangiškių aistras. Nepatenkintieji tuo, kad gatvė praktiškai atiduota pėstiesiems bei tuo, jog pasunkėjo privažiavimas prie nuosavų namų, ofisų ir parduotuvyčių, gyventojai, nesulaukę jiems palankių Eismo saugumo komisijos bei Savivaldybės administracijos sprendimų, kreipėsi į teismą....


Besibaigiančius jubiliejinius – dvidešimtuosius – metus po Lietuvos valstybės nepriklausomybės paskelbimo norėjome paminėti su žinomu pajūrio advokatu, Palangos, o vėliau ir Klaipėdos Sąjūdžio tarybos pirmininku, Nepriklausomybės akto signataru Liudviku Narcizu Rasimavičiumi-Rasimu. Meilę Tėvynei pajutęs dar mokyklos suole dėjo visas pastangas, jog Lietuva nusikratytų...


Palangos Senojo turgaus gatvė netrukus virs pėsčiųjų alėja

"Palangos tilto" informacija, 2011 11 04 | Rubrika: Miestas

Senojo turgaus gatvė Palangoje netrukus turės naują veidą – šią savaitę pradėti 230 metrų ilgio atkarpos nuo Ganyklų g. iki Senojo turgaus g. 2 remonto darbai. Rangovai įsipareigojo įrengti naujus važiuojamosios dalies pagrindus bei šaligatvį, asfalto danga bus pakeista trinkelėmis.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius