Teismas: sprendimai dėl eismo ribojimo Senojo turgaus gatvėje keičiami nebus

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2013-07-22
Peržiūrėta
2060
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Liepos 10 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padėjo tašką Senojo turgaus gatvės istorijoje ir priėmė nutartį atmesti pareiškėjo Aleksandro Jokūbausko apeliacinį skundą.
Liepos 10 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padėjo tašką Senojo turgaus gatvės istorijoje ir priėmė nutartį atmesti pareiškėjo Aleksandro Jokūbausko apeliacinį skundą.

Liepos 10 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padėjo tašką Senojo turgaus gatvės istorijoje ir priėmė nutartį atmesti pareiškėjo Aleksandro Jokūbausko apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 21 d. priimto sprendimo nutraukti administracinę byla pagal pareiškėjų Aleksandro Jokūbausko, Irenos Večerskienės, Janinos Smilgevičienės, Džiuljetos Garolienės ir Stasio Urbono skundą atsakovei Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorei dalyje dėl reikalavimo panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2011-12-28 įsakymo Nr. Al-1154 „Dėl Palangos miesto savivaldybės eismo saugumo komisijos nutarimų patvirtinimo“ 11 punktą bei atmesti kaip nepagrįstą pareiškėjų skundą kitoje dalyje.

Panaikinti nėra pagrindo
Priminsime, jog Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, pernai gruodį išnagrinėjusi skundą bei Savivaldybės administracijos direktorės atsakymus, konstatavo, jog byloje iš esmės ginčas kilęs dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės 2012-05-24 pasirašyto rašto „Dėl sprendimų, susijusių su eismo organizavimo Senojo turgaus ir aplinkinėse gatvėse, priėmimo“, kuriuo buvo atsakyta į pareiškėjų 2012-04-20 prašymą, panaikinimo, dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės sprendimų, kurių pagrindu šiuo metu Palangos miesto Senojo turgaus ir aplinkinėse gatvėse organizuojamas eismas, panaikinimo bei dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, kurių pagrindu būtų pertvarkytas eismo organizavimas minėtose gatvėse.
Teismas, išanalizavęs atitinkamų teisės aktų nuostatas, išnagrinėjęs ir įvertinęs ginčijamo Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės 2012-05-24 rašto „Dėl sprendimų, susijusių su eismo organizavimo Senojo turgaus ir aplinkinėse gatvėse, priėmimo“ turinį, atsižvelgęs į pareiškėjų skunde aprašytą prašymo turinį, padarė išvadą, kad Savivaldybės administracija atsakė, nurodydama atsisakymo tenkinti pareiškėjų prašymą priežastis, tuo nepažeisdama atsakymų į prašymus priimti administracinius sprendimus teisės aktų numatytų reikalavimų, todėl panaikinti šį ginčijamą raštą nėra pagrindo.

Nepatenkinti ne visi
Skundą pateikusieji taip pat prašė panaikinti sprendimus, kuriais vadovaujantis Senojo turgaus gatvėje buvo sustatyti eismą ribojantys ženklai.
Kaip nurodė pareiškėjai, jie siekia, kad būtų atstatyta ankstesnė eismo organizavimo tvarka Senojo turgaus ir aplinkinėse gatvėse. Prašymas argumentuojamas tuo, kad minėtose gatvėse dėl dabar galiojančios eismo organizavimo tvarkos gyvenantys ir dirbantys Senojo turgaus gatvėje ir Janonio gatvės pradžioje asmenys patiria esminius nepatogumus – į privačių namų valdas automobiliais negali atvykti kitur gyvenantys artimi giminės, draugai, kiti asmenys, o jeigu atvyksta, tai tampa priverstiniais eismo taisyklių pažeidėjais. Taip pat argumentuojama, kad šia nustatyta eismo organizavimo tvarka ribojami kiti esminiai vietos gyventojų ir miesto svečių interesai, toks transporto judėjimas yra labai nesaugus ir komplikuotas gyventojams ir pėstiesiems, įvažiavimas ir išvažiavimas iš Senojo turgaus gatvės labai apsunkintas, nėra galimybės saugiai apsisukti, gyventojai dažnai negali privažiuoti iki savo namų, miesto svečiams neįmanoma, Senojo turgaus gatvėje būtinas parkavimas, vyksta visiškas eismo chaosas.
Teismas, įvertinęs skundo turinį, buvo priėjęs išvadą, kad pareiškėjai tik pateikia savo nuomonę, nenurodo kokie teisės aktai pažeidžiami, nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių jų teiginius. Pateikia fotonuotraukas ir vaizdinę medžiagą iš interneto, kuria konstatuojamos faktinės aplinkybės apie eismo organizavimo tvarką, tačiau nėra jokių kompetentingų institucijų situacijos vertinimo, išskyrus pačių pareiškėjų nuomonę.
Pareiškėjų teiginių pagrįstumą neigia teismui pateikti 2012-10-02 pareiškimai „Dėl eismo Senojo turgaus gatvėje“, kuriuos pasirašė 40 daugiabučių Senojo turgaus g. 11, Palanga ir Senojo turgaus g. 5/J. Janonio g. 4, Palanga gyventojų, nurodę, jog jie nesutinka, kad Senojo turgaus gatve automobiliais būtų galima pravažiuoti į Ganyklų gatvę. Be to, pateiktas Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos 2012-11-27 raštas kuriame nurodoma, kad dalis mokinių šiuo metu saugiai pasiekia mokyklą eidami atnaujinta, be automobilių eismo, Senojo turgaus gatve, todėl pageidaujama, kad siekiant užtikrinti mokinių saugumą, automobilių eismas Senojo turgaus gatvėje nebūtų atnaujintas.

Bylą nutraukė –
sprendimą apskundė

Išanalizavus ir įvertinus tai, kas išdėstyta, bei byloje pateiktus duomenis, Klaipėdos apygardos administracinis teismas nenustatė, kad administravimo subjektas – Palangos miesto savivaldybės administracija, priimdama ginčijamus administracinius aktus, viršijo savo kompetenciją.
Taip pat nenustatyta, kad dabar galiojanti eismo organizavimo tvarka Senojo turgaus ir aplinkinėse gatvėse, Palangoje pažeidžia pareiškėjų kokias nors įstatymų numatytas teises (interesus), todėl nėra pagrindo naikinti ginčijamus administracinius aktus bei įpareigoti atsakovę atlikti veiksmus.
Įvertinęs visas aplinkybes, teismas buvo nusprendęs bylą nutraukti.
Tačiau su tokiu sprendimu pareiškėjai nesutiko ir padavė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Šeši argumentai
Apeliaciniame skunde, kuriuo prašoma panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą A. Jokūbauskas išdėsto šešis argumentus, kodėl reikėtų tenkinti pareiškėjų skundą.
Tarp argumentų, grindžiančių, kodėl nereikėtų riboti eismo Senojo turgaus gatve, minima, jog Senojo turgaus gatve ir dabar vyksta intensyvus lengvųjų ir net krovininių transporto priemonių  eismas. Tačiau dirbtinis Senojo turgaus ir Ganyklų gatvių sankryžos užtvėrimas masyviais daiktais net devynis mėnesius iš Janonio g. pusės, veikiant kelio ženklui „Vienpusis eismas“, bet kurį įvažiavusį į Senojo turgaus g. darė pažeidėju, o nuo 2012 m. rugpjūčio vietoj šio ženklo įrengus ženklą „Aklikelis tiesiai“ ir nepašalinus neteisėtų užtvarų, toliau daro eismą šioje vietoje ypatingai nesaugiu, nes įvažiavę transporto priemonių vairuotojai iš Senojo turgaus g. gali išvažiuoti tik atbuline eiga arba pasisukinėdami turi užvažiuoti ant šaligatvių.
Apeliantas taip pat atkreipė dėmesį, kad Savivaldybė internetiniame puslapyje deklaravo, jog trinkelėmis grįsta Senojo turgaus g. po remonto taps pėsčiųjų alėja, o šioje gatvėje gyvenantys palangiškiai savo valdas galės pasiekti iš J. Janonio gatvės, važiuodami Senojo turgaus gatve, tačiau iki šiol nepriimta jokio norminio akto, kad Senojo turgaus gatvė būtų paversta pėsčiųjų alėja.
A. Jokūbauskas taip pat teigia, kad jis ir kiti pareiškėjai yra Palangos miesto gyventojai, todėl tiesiogiai suinteresuoti, kad Savivaldybės administracijos direktorė tinkamai įgyvendintų jai deleguotą eismo saugumo užtikrinimo funkciją. Tai, kad Senojo turgaus ir aplinkinėse gatvėse neužtikrintas saugus eismas, tiesiogiai pažeidžia pareiškėjų interesą.

Skundą atmetė
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, jog A. Jokūbausko apeliacinis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino pareiškėjų materialinį teisinį suinteresuotumą dėl pareikštų reikalavimų ir pagrįstai buvo skundą atmetęs.
Kreipdamiesi į teismą pareiškėjai nurodė, kad visi jie yra Palangos miesto gyventojai, turintys nuosavybę arba dirbantys Senojo turgaus g., todėl eismo ribojimas bei jo kaita paliečia jų interesus, be to, gyvenantys ir dirbantys Senojo turgaus g. ir J. Janonio g. pradžioje asmenys dėl nustatyto eismo ribojimo patiria nepatogumų. Tačiau pareiškėjai, kaip matyti, gyvenantys skirtingose vietose, nenurodė, kuo konkrečiai kiekvieno iš jų tiesės ar įstatymo saugomi interesai pažeisti ginčijamais aktais ir kaip bus apginti patenkinus byloje pareikštus reikalavimus.
Apeliaciniame skunde taip pat pabrėžiama, kad siekiama, jog Savivaldybės administracijos direktorė tinkamai įgyvendintų jai deleguotą eismo saugumo užtikrinimo funkciją, t.y., keliamas viešojo intereso gynimo klausimas. Tačiau ginti viešąjį interesą pareiškėjams teisė nesuteikta, nors turi galimybę kreiptis į tokią teisę turinčius subjektus. Tai leidžia konstatuoti, jog pareiškėjai pagal pareikštus šioje byloje reikalavimus neturi materialinio teisinio intereso, dėl ko reikalavimai negali būti tenkinami, o skundas turėjo būti atmestas.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pareiškėjo A. Jokūbausko apeliacinį skundą atmetė.
Ta pačia nutartimi pakeista Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimo dalis dėl vieno iš pareiškėjų reikalavimų, nusprendus ir tą pareiškėjų reikalavimą, kaip ir kitus, atmesti. Kita sprendimo dalis liko nepakeista.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdis įvyks 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje. Jo darbotvarkėje yra šie klausimai.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


Su atleidimu iš darželio-lopšelio „Gintarėlis“ direktorės pareigų nesusitaikstanti buvusi jo direktorė Ilona Milkontė, kurios interesus teisme atstovavo buvęs Palangos miesto Tarybos narys, advokatas Aleksandras Jokūbauskas, blogos žinios sulaukė ir iš Klaipėdos apygardos teismo (KAT). Spalio 22 d. jis paskelbė nutartį, kuria Klaipėdos apygardos teismo...


Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pareiškėjų Virginijos Jackienės ir Gedimino Jackos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties administracinėje byloje dėl žemės sklypo suderinimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, rugpjūčio 28 d. priėmė neskundžiamą nutartį atmesti...


Liepos 10 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padėjo tašką Senojo turgaus gatvės istorijoje ir priėmė nutartį atmesti pareiškėjo Aleksandro Jokūbausko apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 21 d. priimto sprendimo nutraukti administracinę byla pagal pareiškėjų Aleksandro Jokūbausko, Irenos...


Gruodžio 21-ąją Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija padėjo tašką Senojo turgaus gatvės istorijoje ir priėmė sprendimą nutraukti administracinę byla pagal pareiškėjų, Tarybos nario advokato Aleksandro Jokūbausko, Irenos Večerskienės, Janinos Smilgevičienės, Džiuljetos Garolienės ir Stasio Urbono, skundą atsakovei Palangos miesto savivaldybės...


Ar Tarybos nario ir advokato Aleksandro Jokūbausko, turinčio advokato kontorą Senojo turgaus gatvėje, siekis atimti ją ir vėl atiduoti automobilininkams tenkina tik jo asmeninius interesus, ar Palangos savivaldybė, atiduodama gatvę pėstiesiems, pažeidė kai kurių gatvės gyventojų ir verslininkų interesus? Nesulaukę jiems palankių savivaldybės Eismo saugumo komisijos bei Savivaldybės...


Pernai rekonstruota kurorto vaizdo nepuošusi Senojo turgaus gatvė vis dar tebekursto palangiškių aistras. Nepatenkintieji tuo, kad gatvė praktiškai atiduota pėstiesiems bei tuo, jog pasunkėjo privažiavimas prie nuosavų namų, ofisų ir parduotuvyčių, gyventojai, nesulaukę jiems palankių Eismo saugumo komisijos bei Savivaldybės administracijos sprendimų, kreipėsi į teismą....


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius