Politikui nepavyko teismui įrodyti automobilių eismo Senojo turgaus gatvėje būtinybės

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2012-12-27
Peržiūrėta
1944
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Politikui nepavyko teismui įrodyti automobilių eismo Senojo turgaus gatvėje būtinybės

Gruodžio 21-ąją Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija padėjo tašką Senojo turgaus gatvės istorijoje ir priėmė sprendimą nutraukti administracinę byla pagal pareiškėjų, Tarybos nario advokato Aleksandro Jokūbausko, Irenos Večerskienės, Janinos Smilgevičienės, Džiuljetos Garolienės ir Stasio Urbono, skundą atsakovei Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorei dalyje dėl reikalavimo panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2011-12-28 įsakymo Nr. Al-1154 „Dėl Palangos miesto savivaldybės eismo saugumo komisijos nutarimų patvirtinimo“ 11 punktą bei atmesti kaip nepagrįstą pareiškėjų skundą kitoje dalyje.
Tiesa, šis teismo sprendimas per 14 dienų gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Panaikinti nėra pagrindo
Išnagrinėjusi skundą bei Savivaldybės administracijos direktorės atsakymus, teisėjų kolegija konstatavo, jog byloje iš esmės ginčas kilęs dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės 2012-05-24 pasirašyto rašto „Dėl sprendimų, susijusių su eismo organizavimo Senojo turgaus ir aplinkinėse gatvėse, priėmimo”, kuriuo buvo atsakyta į pareiškėjų 2012-04-20 prašymą, panaikinimo, dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės sprendimų, kurių pagrindu šiuo metu Palangos miesto Senojo turgaus ir aplinkinėse gatvėse organizuojamas eismas, panaikinimo bei dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, kurių pagrindu būtų pertvarkytas eismo organizavimas minėtose gatvėse.
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorė 2012-05-24 raštu „Dėl sprendimų, susijusių su eismo organizavimo Senojo turgaus ir aplinkinėse gatvėse, priėmimo“ atsakė į pareiškėjų 2012-04-20 prašymą, kuris, beje, byloje pateiktas nebuvo.
Įvertinus pareiškėjų patikslintame skunde aprašytą prašymo turinį, darytina išvada, kad pareiškėjai prašė Palangos savivaldybės administracijos direktorės priimti sprendimus, kurių pagrindu būtų pertvarkytas eismo organizavimas Senojo turgaus ir aplinkinėse gatvėse, tačiau nenurodė konkrečiai, kokiems įstatymams ar kitiems teisės aktams prieštarauja tuo metu galiojanti eismo organizavimo tvarka, taip pat nenurodė, kokios jų konkrečiai įstatymų numatytos teisės ar teisėti interesai pažeidžiami. Administracijos direktorė minėtu raštu informavo pareiškėjus, kad jų prašymas Palangos miesto savivaldybės eismo saugumo komisijos 2012-04-19 ir 2012-05-22 posėdžiuose buvo svarstytas, tačiau abiem atvejais komisija nusprendė eismo organizavimo schemos nekeisti.
Teismas, išanalizavęs atitinkamų teisės aktų nuostatas, išnagrinėjęs ir įvertinęs ginčijamo Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės 2012-05-24 rašto „Dėl sprendimų, susijusių su eismo organizavimo Senojo turgaus ir aplinkinėse gatvėse, priėmimo” turinį, atsižvelgęs į pareiškėjų skunde aprašytą prašymo turinį, priėjo išvadą, kad Savivaldybės administracija atsakė, nurodydama atsisakymo tenkinti pareiškėjų prašymą priežastis, tuo nepažeisdama atsakymų į prašymus priimti administracinius sprendimus teisės aktų numatytų reikalavimų, todėl panaikinti šį ginčijamą raštą nėra pagrindo.

Nepatenkinti ne visi
Skundą pateikusieji taip pat prašė panaikinti sprendimus, kuriais vadovaujantis Senojo turgaus gatvėje buvo sustatyti eismą ribojantys ženklai.
Kaip nurodė pareiškėjai, jie siekia, kad būtų atstatyta ankstesnė eismo organizavimo tvarka Senojo turgaus ir aplinkinėse gatvėse. Prašymas argumentuojamas tuo, kad minėtose gatvėse dėl dabar galiojančios eismo organizavimo tvarkos gyvenantys ir dirbantys Senojo turgaus gatvėje ir Janonio gatvės pradžioje asmenys patiria esminius nepatogumus - į privačių namų valdas automobiliais negali atvykti kitur gyvenantys artimi giminės, draugai, kiti asmenys, o jeigu atvyksta, tai tampa priverstiniais eismo taisyklių pažeidėjais. Taip pat argumentuojama, kad šia nustatyta eismo organizavimo tvarka ribojami kiti esminiai vietos gyventojų ir miesto svečių interesai, toks transporto judėjimas yra labai nesaugus ir komplikuotas gyventojams ir pėstiesiems, įvažiavimas ir išvažiavimas iš Senojo turgaus gatvės labai apsunkintas, nėra galimybės saugiai apsisukti, gyventojai dažnai negali privažiuoti iki savo namų, miesto svečiams neįmanoma, Senojo turgaus gatvėje būtinas parkavimas, vyksta visiškas eismo chaosas.
Teismas, įvertinęs skundo turinį, priėjo išvadą, kad pareiškėjai tik pateikia savo nuomonę, nenurodo kokie teisės aktai pažeidžiami, nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių jų teiginius. Pateikia fotonuotraukas ir vaizdinę medžiagą iš interneto, kuria konstatuojamos faktinės aplinkybės apie eismo organizavimo tvarką, tačiau nėra jokių kompetentingų institucijų situacijos vertinimo, išskyrus pačių pareiškėjų nuomonę.

Byla nutraukta
Išanalizavus ir įvertinus tai, kas išdėstyta, bei byloje pateiktus duomenis teismas nenustatė, kad ginčijamais administraciniais aktais yra pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar kad administravimo subjektas - Palangos miesto savivaldybės administracija, priimdama ginčijamus administracinius aktus viršijo savo kompetenciją, taip pat nenustatė, kad ginčijami administraciniai aktai - ar kita veika - prieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių šis administravimo subjektas yra įsteigtas ir gavo atitinkamus įgaliojimus.
Taip pat nenustatyta, kad dabar galiojanti eismo organizavimo tvarka Senojo turgaus ir aplinkinėse gatvėse, Palangoje pažeidžia pareiškėjų kokias nors įstatymų numatytas teises (interesus), todėl nėra pagrindo naikinti ginčijamų administracinių aktų bei įpareigoti atsakovę atlikti veiksmus.
Įvertinęs visas aplinkybes, teismas nusprendė bylą nutraukti.

Jūsų komentaras:

Petre 2012-12-28 08:20 (s / IP: 195.182.88.82)
Gaila kad Jakubauskas toje gstveje turi savo interesa nes turi savo advokato kontorele. Todel jam reikia kad butu galima privaziuoti automobiliais. Gaila kad zmones renka tokius i Taryba. Bet gerai kad yra teismai kurie vykdo teisinguma.

palangiskis 2012-12-27 23:34 (IP: 78.61.43.127)
Labai gerai,nereik ten jokio eismo ir jokiu masinu,tik aptarnaujanciam ir tai tik 5min ,kol prekes priduos,o gyvenanciam transportui privaziuot prie namu zinoma jie gales ,tai kokios problemos?? viskas gerai dabar yra.

Taip pat skaitykite

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...


10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 8-ojo posėdis įvyks 2023 m. gruodžio 21 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje. Jo darbotvarkėje yra šie klausimai.


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais, sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto...Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais), 34 ir 116.1...


Liepos 10 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padėjo tašką Senojo turgaus gatvės istorijoje ir priėmė nutartį atmesti pareiškėjo Aleksandro Jokūbausko apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 21 d. priimto sprendimo nutraukti administracinę byla pagal pareiškėjų Aleksandro Jokūbausko, Irenos...


Gruodžio 21-ąją Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija padėjo tašką Senojo turgaus gatvės istorijoje ir priėmė sprendimą nutraukti administracinę byla pagal pareiškėjų, Tarybos nario advokato Aleksandro Jokūbausko, Irenos Večerskienės, Janinos Smilgevičienės, Džiuljetos Garolienės ir Stasio Urbono, skundą atsakovei Palangos miesto savivaldybės...


Ar Tarybos nario ir advokato Aleksandro Jokūbausko, turinčio advokato kontorą Senojo turgaus gatvėje, siekis atimti ją ir vėl atiduoti automobilininkams tenkina tik jo asmeninius interesus, ar Palangos savivaldybė, atiduodama gatvę pėstiesiems, pažeidė kai kurių gatvės gyventojų ir verslininkų interesus? Nesulaukę jiems palankių savivaldybės Eismo saugumo komisijos bei Savivaldybės...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius