Jackų šeimai gali tekti atlyginti Kurhauzui padarytą žalą

„Palangos tilto” informacija, 2013-07-22
Peržiūrėta
1218
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Jackų šeimai gali tekti atlyginti Kurhauzui padarytą žalą

Kultūros paveldo departamentas (KPD), pateikęs teismui ieškinį dėl G. Jackai ir jo šeimai nuosavybės teise priklausančios medinės Kurhauzo dalies likučių paėmimo valstybės nuosavybėn, pateikė ir dar vieną ieškinį. Juo siekiama iš Kurhauzo bendrasavininkų prisiteisti atlygį už kultūros paveldo objektui padarytą žalą, kurią speciali KPD komisija įvertino 103 tūkst. 958 Lt.  
Ieškinį dėl nekilnojamosios kultūros vertybės daliai padarytos žalos atlyginimo Palangos miesto apylinkės teismui KPD pateikė birželio 7 d.
Birželio 12 d. Palangos miesto apylinkės teismas priėmė neskundžiamą nutartį sujungti dvi bylas, kurios iškeltos pagal KPD ieškinius. Pirmojoje KPD pateikė ieškinį atsakovams G. Jackai, jo žmonai Virginijai, taip pat dukterims Giletai Eglei, Virgedai ir Ventai dėl netinkamai laikomos kultūros vertybės dalies paėmimo valstybės nuosavybėn. Antrojoje, kurioje atsakovai G. Jacka, jo žmona ir dukros bei sūnus Ž. Jacka, pateiktas ieškinys dėl nekilnojamosios kultūros vertybės daliai padarytos žalos atlyginimo.
Byla Palangos miesto apylinkės teisme bus pradėta nagrinėti rugsėjo 12 d.
Ieškinyje dėl Kurhauzo daliai padarytos žalos atlyginimo KPD primena, jog Palangos miesto savivaldybės valdybos 1999 m. liepos 7 d. sprendimu į 1/2 dalį Kurhauzo pastato buvo atkurtos nuosavybės teisės Alfredui Tiškevičiui, kuris 2000 m. birželį pagal pirkimo – pardavimo sutartį 43/100 Kurhauzo dalis pardavė Virginijai Jackienei.
Kultūros vertybės valdytojams 2001-ųjų sausį buvo surašyti ir įteikti Nekilnojamosios kultūros vertybės apsaugos pirminiai reglamentai, kuriuose buvo nurodyti reikalavimai priežiūrai, naudojimui ir tvarkymui, o taip pat nurodyta, jog už šių reikalavimų nevykdymą, kultūros vertybės sunaikinimą ar sužalojimą gali būti taikoma atsakomybė įstatymų numatyta tvarka.
V. Jackienė 2001-ųjų spalį savo įsigytos nuosavybės 40/100 Kurhauzo dalių padovanojo savo sutuoktiniui G. Jackai, o vėliau, kilus ginčui tarp bendrasavininkų dėl naudojimosi tvarkos, Palangos miesto apylinkės teismas 2001 m. spalį nustatė laikinąsias apsaugos priemones. 2003-iųjų gegužės 16 d. nutartimi Palangos miesto apylinkės teismas patvirtino taikos sutartį, kuria Kurhauzo pastatas pasidalintas tarp bendraturčių bei nustatyta, jog medinė pastato dalis, priklausanti Jackų šeimai, gali būti tvarkoma ir naudojama atskirai nuo mūrinės dalies, priklausančios Savivaldybei.
Bendrasavininkams besibylinėjant, 2002 m. rugpjūčio 25 kilo gaisras, kurio metu nekilnojamoji kultūros vertybė – Kurhauzas – buvo sužalota. Gaisro kaltininkai nustatyti ir nuteisti. Iš jų 2012 m. lapkritį priteista 742 tūkst. 940 Lt Jackų šeimai padarytai žalai sunaikinus jiems priklausiusią Kurhauzo medinę dalį atlyginti. Iš viso gaisro padaryta žala pastatui įvertinta 1 mln. 487 tūkst. 766 Lt suma.
Kultūros vertybės Kurhauzo dalies savininkai – Jackų šeima per visą laikotarpį nuo nuosavybės teisų įgijimo kultūros vertybės netvarkė ir neprižiūrėjo, nors KPD pareigūnai teikė reikalavimus, taikė administracinę atsakomybę, kvietė į pasitarimus kultūros vertybės išsaugojimo klausimais, surašinėjo apžiūros aktus, konstatuojančius blogėjančią statinio būklę. 2010 m. rugpjūčio 24 d., praėjus lygiai aštuoneriems metams po gaisro, įvyko avarija – griuvo dalis Kurhauzo sienos. Speciali komisija pasiūlė likusias statinio liekanas demontuoti ir užkonservuoti likusius pamatus. Jokių kitų realių veiksmų dėl Kurhauzo dalies išsaugojimo Jackų šeima nėra atlikusi, jiems priklausanti kultūros vertybės dalis visiškai sunyko – liko tik pamatai, kurių medžiagų vertė yra 35 tūkst. 10 Lt.
Vadovaujantis tuo, kad atsakovai nevykdė jiems nustatytų pareigų ir jų valdoma kultūros vertybės dalis visiškai sunyko, KPD pateikė ieškinį dėl nekilnojamosios kultūros vertybės paėmimo.
Šių metų balandį KPD direktoriaus įsakymu buvo sudaryta komisija sužaloto valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Palangos kurhauzo medinės dalies atkūrimo būdui ir nuostolių dydžiui nustatyti. Komisija nustatė, kad dėl kultūros vertybės dalies nepriežiūros nuo 2003 m. iki 2013 m. birželio mėnesio visiškai sunyko po gaisro išlikusios medinės Palangos kurhauzo dalies statinio dalys: 510 kv. m sienų apkalimo, 260 kv. m sienų tašų, 20 kv. m pertvarų lentų, 120 kv. m perdangų sijų, 120 kv. m perdangų juodlubių, 39 kv. m verandos stogo grebėstų, 56 kv. m verandos gegnių, 39 kv. m skardinės verandos dangos, lentinės grindys bei juodgrindės, kurios pripažintos avarinės būklės ir kaip keliančios grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei 2010 m. G. Jackos lėšomis buvo išardytos. Dėl netinkamos priežiūros sunyko išlikę 27 kubiniai metrai Palangos kurhauzo medinės dalies pamatų ir 22 kubiniai metrai mūro sienų, kuriuos siekiant toliau išsaugoti būtina restauruoti ir konservuoti. Pagal 2012 m. galiojusias kainas atliktais skaičiavimais, kultūros paveldo objektui – Palangos kurhauzo medinei daliai dėl valdytojų neveikimo ir nepriežiūros atsiradę nuostoliai įvertinti 350 tūkst. 488 Lt. Įvertinus tai, kad po 2002-ųjų metų gaisro išlikusios Palangos kurhauzo medinės dalies likutinė vertė buvo 43 proc., taip pat pripažintos tinkamos išlaidos pagal 2005-ųjų metų sąskaitą faktūrą 10 tūkst. Lt, atlygintina žala, atmetus projektavimo paslaugas ir rezervą, sudaro 103 tūkst. 958 Lt ir 17 ct. Šią sumą KPD ir prašo priteisti iš atsakovų – Jackų šeimos.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Kaip įprasta, artėjant pavasariui – džiugų metą mūsų sukauptų žinių, iš kartos į kartą perduodamų įgūdžių ir tradicijų puoselėtojų bendruomenėms – skelbiami naujai į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įrašyti reiškiniai. Jų šį kartą, jau penktąjį, net devyni – praneša Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Tarp nematerialaus kultūros paveldo vertybių – ir Palangos Jurginės.


Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, paliko nepakeistą Plungės apylinkės teismo sprendimą, kuriuo buvusi sodininkų bendrijos valdybos pirmininkė privalės atlyginti keliolika tūkstančių eurų sodininkų bendrijai padarytą žalą. Civilinę bylą pirmąja instancija nagrinėjo šešiolikos metų teisėjo darbo patirtį turintis Plungės apylinkės teismo Plungės...


Vyriausybės trečiadienį (gegužės 6 d.) patvirtintame ekonomikos skatinimo plane – šimtai tūkstančių eurų dvarų ir kitų lankytinų objektų remontams. Šiame plane 1,2 mln. eurų numatyta skirti Palangos kurhauzo medinės dalies atstatymui ir pritaikymui kultūrinei veiklai.


Vakar, pirmadienį, kurorte vyko Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos išvažiuojamasis posėdis, kurio metu buvo apžiūrėti Palangos kultūros paveldo objektai. Išvažiuojamojo posėdžio metu kurorte lankėsi LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas, komiteto narė Marija Aušrinė...


Jackų šeimai gali tekti atlyginti Kurhauzui padarytą žalą

„Palangos tilto” informacija, 2013 07 22 | Rubrika: Miestas

Kultūros paveldo departamentas (KPD), pateikęs teismui ieškinį dėl G. Jackai ir jo šeimai nuosavybės teise priklausančios medinės Kurhauzo dalies likučių paėmimo valstybės nuosavybėn, pateikė ir dar vieną ieškinį. Juo siekiama iš Kurhauzo bendrasavininkų prisiteisti atlygį už kultūros paveldo objektui padarytą žalą, kurią speciali KPD komisija įvertino 103 tūkst....


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos šio mėnesio pradžioje kreipėsi į Palangos miesto apylinkės teismą dėl netinkamai laikomos Palangos kurhauzo medinės dalies paėmimo valstybės nuosavybėn. Šiuo metu pastato medinė dalis priklauso Jackų šeimai. Ši byla dėl Kurhauzo bus jau ketvirtoji, kurią pastaruoju metu nagrinėja Palangos miesto apylinkės...


Iškilmingai paminėjus Kurhauzo atstatymo pirmojo etapo darbų užbaigimą ir laukiant tolimesnių restauracijos darbų, Jackų šeimai priklausanti sukrypusi mūrinė siena styro kaip vaiduoklis. Žinomai kurorto šeimai priklauso ir medinės dalies pamatai. Bet Palangos miesto savivaldybė neketina ilgiau taikstytis su tokia padėtimi: jai prašant, Lietuvos Kultūros paveldo...


Palangos savivaldybei pradė jus restauruoti kurhauzo savodalį, paveldosaugininkai sulaukė ir Gedimino Jackos prašymo leisti tvarkyti jam priklausančią dalį. Tačiau jo pageidavimą specialistai įvardina gana keistu ir vadina restauracijos imitavimu. Prašo projektavimo sąlygų Medinę kurhauzo dalį valdantis palangiškis kreipėsi į Kultūros paveldo departamento...


Paveldosaugininkai pagrasino kurhauzą perimti valstybės nuosavybėn

Dalia JURGAITYTĖ, Linas JEGELEVIČIUS, 2010 11 16 | Rubrika: Miestas

Ar gali atsitikti taip, kad valstybėje, savo Konstitucijoje įtvirtinančioje nuosavybės neliečiamumą ir apsaugą, yrantis kurhauzas galėtų būti paimtas valstybės nuosavybėn? Būtent apie tai įspėjo pastarosiomis dienomis  valstybės saugomo kultūros vertybės  kurhauzo bendrasavininkius Palangos miesto savivaldybę ir Jackų šeimą pasiekęs Kultūros paveldo departamento prie Kultūros...


Gydytojas padarytą žalą atlygins dalimis

Dalia JURGAITYTĖ, 2009 11 23 | Rubrika: Miestas

Palangos miesto savivaldybės kontrolierių tarnyba atliko patikrinimą dėl Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro tarnybinio automobilio „Fiat Panda“ konfiskavimo. Kontrolierės, įvertinusios gautus duomenis, nustatė, kad minėto automobilio gydymo įstaiga neteko dėl buvusio bendrosios praktikos gydytojo Kęstučio Alūzos rugpjūčio viduryje padaryto Kelių eismo taisyklių pažeidimo. Šiuo...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius