Kontrolės komitetas pritarė UAB „Palangos šilumos tinklai“ audito išvadoms

Dalia JURGAITYTĖ, 2010-06-15
Peržiūrėta
1478
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Pirmadienį miesto savivaldybės Kontrolės komitetas, apsvarstęs kontrolierių tarnybos pateiktas  UAB „Palangos šilumos tinklai“ audito išvadas, joms pritarė.

 

Dirba nuostolingai

Palangos miesto savivaldybės kontrolierės pavaduotoja  Aušra Kedienė, trumpai supažindinusi su  įmonės „Palangos šilumos tinklai“, kuri pagal sutartį su UAB „Litesko“ yra išnuomoto turto valdytoja patikrinimo rezultatais sakė, jog nustatyta, kad įmonės vadovybė neteisingai sudarė finansinį balansą bei pateikė klaidingą informaciją. Taip pat konstatuota, jog įmonė dirba nuostolingai ir minėtas nuostolis siekia per 800 tūkst.litų.

 

Neatsakingai apskaitomas turtas

A.Kedienė atkreipė dėmesį, kad įmonės apskaitoje yra užregistruotas daugiau kaip per 400 tūkst.litų nenaudojamas ilgalaikis turtas, tačiau jam neapskaičiuotas nusidėvėjimas. Be to, surinkti duomenys byloja, kad šios vertės turtas tebėra išnuomotas UAB „Litesko“. Taip pat, anot auditorių, į trumpalaikio  turto apskaitą įtrauktos ir nebaigtos vykdyti sutartys. Pagal jas likutis metų pabaigoje siekė per 800 tūkst.litų. Kad su turtu elgiamasi neatsakingai, įrodo ir tas faktas, kuomet UAB „Palangos šilumos tinklai“ už vieną litą įsigijo šilumos tinklų trasą Brukšvos g.6. . Minėta trasa faktiškai  naudojasi UAB „Litesko“, tiekdama šilumos energiją, tačiau nėra sprendimo dėl šio turto išnuomojimo ir neskaičiuota turto amortizacija. Be to, anot A.Kedienės, didžioji dalis įmonės trumpalaikių įsipareigojimų, neturėjo būti įtraukti į bendrovės apskaitą bei, kad pagal nustatytą tvarką UAB „Palangos šilumos tinklai“ nesivadovavo Viešųjų pirkimų įstatymu, atlikdama pirkimus.

 

Turi būti pareikalauta

Pasak auditorių, kad įmonės finansinėje atskaitomybėje teisingai atsispindėtų tikra turto būklė, kiekvienais metais iš UAB ‚Litesko“ turi būti pareikalauta išsinuomoto turto inventorizacijos aprašai, suderinti su buhalterinės apskaitos duomenimis.

Posėdyje akcentuota, jog šilumos tinklai, kurių vertė per 4 mln.litų apskaityti miesto savivaldybės balanse. Per mėnesį amortizaciniai atskaitymai siekia apie 33 tūkst.litų. Tokia padėtis tęsiasi jau penkerius metus, tačiau pastaroji netaisoma.

Vadovai aiškinosi

Aptariant kontrolierių atlikto audito išvadas bei rekomendacijas, Kontrolės komiteto pirmininkas Dainius Želvys sakė norįs išgirsti įmonės vadovų pasiaiškinimų dėl rastų pažeidimų. Komiteto pirmininko teigimu, jei turtas nenaudojamas, kodėl nebuvo sutvarkyti dokumentai ir ar tai bendrovės vadovybės prasta kvalifikacija, ar UAB„Litesko“ spaudimas. Anot įmonės finansininkės Rūtos Mickuvienės, jai niekas nenurodinėjo,  patvirtinusi, kad turtas už 425 tūkst.litų UAB „Litesko“ neperduotas ir jis nebuvo naudojamas. Tą patį paaiškino ir įmonės vadovas Algirdas Steponas Valentinas, patikinęs kad dokumentai pradėti tvarkyti.  Dėl 800 tūkst.litų likučio, direktorius teigė, kad dirba dvejus metus ir šis gautas palikimas iš ankstesnės įmonės vadovybės buvo traukiamas į būsimas veiklos sąnaudas.

 

Absoliutus neveiklumas

Komiteto narės Salomėjos Slaboševičienės nuomone, Savivaldybės administracija nesidomėjo ir nesirūpino, kaip įstaiga disponuoja turtu. „Jei miesto Tarybai pateiktoje Administracijos vadovo Valerijaus Kuznecovo ataskaitoje nebuvo nurodyti UAB „Palangos šilumos tinklai“ rasti trūkumai bei pažeidimai, o pastarąjai buvo pritarta, tai kyla klausimas ar sąmoningai pateikta melaginga įmonės ataskaita“, - stebėjosi miesto Tarybos narė. Anot jos, tai dar kartą įrodo absoliutų administracijos neveiklumą. Savo ruožtu politikė teigė norinti sužinoti bendrą nustatytų pažeidimų sumą.

 

Taisomi pažeidimai

Audito ir kontrolės tarnybos vadovė Elena Kuznecova informavusi, kad įmonės nuostoliai siekia virš milijono litų, tikino, kad UAB ‚Palangos šilumos tinklai“ vadovai geranoriškai bei iš esmės ėmėsi taisyti nurodytas klaidas. Buvo konsultuojamasi su kontrolierėmis kaip ištaisyti nurodytus pažeidimus. Komiteto posėdyje dalyvavęs Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Bronius Martinkus pripažino, kad klaidų padaryta ir turės būti ištaisyta.

 

Reikės susitvarkyti

Komiteto pirmininkas D.Želvys, apibendrindamas audito išvadas teigė, kad šioje kadencijoje tai pirma įmonė, kurios veikla įvertinta neigiamai. Pasak jo, bendrovėje dirba du žmonės. Tuo tarpu, administracija nežino, kad darbo kokybė priklauso nuo audito išvadų. „ Jei dabartiniais įmonės vadovai suvokia ir staigiai taiso klaidas, nemanau, kad anksčiau buvo sunku pasikviesti juos ir išsiaiškinti visus faktus. Bet kuriuo atveju, reikės imtis priemonių ir susitvarkyti“, - akcentavo politikas.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje sukurta audito kokybės kontrolės sistema yra veiksmingai ir užtikrina, kad auditai būtų atliekami kokybiškai ir pagal auditą reglamentuojančius teisės aktus.


Vienas iš šilumos kainą apsprendžiančiųjų faktorių yra biokuro kaina, kurį perkame per BALTPOOL biržą. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT) rugsėjo pradžioje savo tinklapy paskelbė, kad per metus biokuro kaina biržoje didėjo 19,8 procento. Ko tikėtis Palangos šilumos vartotojui? Apie tai „Palangos tiltas“ kalbėjosi su UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktore Giedre Juršėne.


Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Palangos miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą ir nustatė reikšmingų duomenų iškraipymų, turėjusių įtakos 2019 metų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui. Nustatyti trūkumai apskaitant savivaldybės...


UAB „Palangos šilumos tinklai“ informuoja, kad hidraulinių bandymų metu gegužės 6 d. trūko magistralinis šilumos energijos tiekimo vamzdis. Avarija įvyko ties Gintaro g. 46 pastatu.


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 5,19 ct/kWh be PVM, t. y. 0,8 proc. didesnę, palyginus su šiuo metu taikoma (5,15 ct/kWh be PVM).


Palangos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2010 metais atliko 12 veiklos plane numatytų auditų. Šiuo metu yra dar atliekami 7, iš kurių trys yra baigiami, ir jų ataskaitų projektai iki metų pabaigos bus pateikti savivaldybės administracijai. „Tai ribotos apimties auditai dėl biudžetinių įstaigų perėjimo prie naujos apskaitos, dėl vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą miesto...


Pirmadienį miesto savivaldybės Kontrolės komitetas, apsvarstęs kontrolierių tarnybos pateiktas  UAB „Palangos šilumos tinklai“ audito išvadas, joms pritarė.


Kurorto valdžia, apsvarsčiusi ir pritarusi trijų dešimčių Savivaldybės įmonių vadovų  ataskaitoms, vienintelei UAB „Palangos šilumos tinklai“ vadovo veiklos ataskaitai nepritarė.


Savivaldybės uždaroji akcinė bendrovė „Palangos šilumos tinklai“ yra pagal sutartį išnuomoto turto UAB „Litesko“ valdytoja. Miesto savivaldybės Kontrolierių tarnyba, atlikusi bendrovės auditą, konstatavo, kad įmonės vadovybė neteisingai sudarė finansinę atskaitomybę bei pateikė klaidingą informaciją. Taip pat nustatyta, kad įmonė dirba nuostolingai bei jos veikloje yra nemažai ...


Kontrolės komitetas nesitaikstys su aplaidumu

Dalia JURGAITYTĖ, 2009 03 20 | Rubrika: Miestas

Posėdžiavęs Palangos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas išanalizavo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų biudžetinių miesto įstaigų – lopšelių-darželių „Nykštukas“, „Žilvinas“, bendrovės „Klevas“ auditų ataskaitas ir išvadas dėl vietinės rinkliavos surinkimo bei leidimų išdavimo atliekant kasinėjimo darbus miesto viešojo naudojimo teritorijoje.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius