UAB „Palangos vandenys“ laimėjo bylą prieš UAB „Litesko“

Dalia JURGAITYTĖ, 2010-10-17
Peržiūrėta
2063
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Bendrovė „Palangos vandenys“ dėl prieš dešimtmetį pasirašytos sutarties su UAB „ „Palangos šilumos tinklai“ ir po kurio laiko tuomečio mero Raimundo Palaičio iniciatyva papildytos įmonei nenaudingu susitarimu, kreipėsi į teismą. Vilniaus miesto 2 – asis apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą, pakeitė sutarties tarp UAB „Palangos vandenys“ ir šiuo metu valdančios miesto šilumos ūkį UAB „Litesko“ papildomą susitarimą bei nustatė, kad tiekėjo priimtas tvarkyti karšto vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaisų, kurie tiekėjo įrengti prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis.

 

Nuostolių našta – vandens tiekėjui

Kaip teismui  savo prašyme nurodė UAB „Palangos vandenys“,  2000 vasario mėnesį buvo  pasirašyta sutartis su UAB „Palangos šilumos tinklai“. Pagal minėtą sutartį „Palangos vandenys“ įsipareigojo tiekti geriamą vandenį karštam vandeniui ruošti kurorto daugiabučiuose namuose bei šalinti ir valyti karšto vandens nuotekas. Tačiau tų pačių metų gegužę sutartis buvo papildyta  savivaldybės įmonei nenaudingu susitarimu. Tuometis kurorto meras R.Palaitis organizavo pasitarimą, kuriame buvo nutarta iš dalies pakoreguoti sutartį tarp įmonių „Palangos vandenys“ ir „Palangos šilumos tinklai“. Nuspręsta, kad  nuotekų šalinimo ir valymo paslaugos pirkimo-pardavimo proceso metu susidariusius nuostolius dengia bendrovė „Palangos vandenys“.

 

R.Palaičio kompromisas – patenkinti reikalavimus

Minėto pasitarimo protokole užfiksuota, jog buvo svarstytas klausimas dėl sutarčių tarp įmonių. Kalbėjusio bendrovės  „Palangos šilumos tinklai“ direktoriaus Romualdo Jablonskio teigimu, sutartis pasirašyta naudingomis vandens tiekėjui sąlygomis, primetant visus nuostolius susidarančius vandens ir nuotekų šalinimo ir valymo metu šilumą tiekiančiai bendrovei ir pasiūlė atšaukti tokį įmonės Stebėtojų tarybos sprendimą.  Nors tuometis  „Palangos vandenys“ vadovas Vitalijus Bernardas Litvaitis išdėstė argumentus, pagrindžiančius sutarčių būtinumą ir teisėtumą, tačiau miesto vadovas R.Palaitis, proteguodamas šilumos  tiekėją, pasiūlė ieškoti kompromiso ir patenkinti kai kuriuos įmonės „Palangos šilumos tinklai“ reikalavimus. Tad kompromisas buvo rastas. Iš dalies buvo pakeista vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis, kurioje nuostoliai užkraunami įmonei „Palangos vandenys“. Kas gali paneigti, kad jau tuomet buvo ruošiama  palanki dirva būsimiems kurorto šilumos ūkio nuomininkams UAB „Litesko“? Beje, miesto Taryba sprendimą dėl miesto šilumos ūkio nuomos priėmė tų pačių metų gruodį.

 

Nuostoliai – šimtai tūkstančių litų

Bendrovė „Palangos vandenys“  taip pat teismui nurodė, jog tuo metu nebuvo įstatymais reglamentuoti patiekto geriamo vandens ir priimtų tvarkyti nuotekų apskaitos klausimai  ir bendrovė negalėjo numatyti, kad pasikeitus įstatyminei bazei pasunkės sutarties vykdymas ir dėl to bus patiriami nuostoliai.  Per 2007 – 2009 metų laikotarpį UAB „Palangos vandenys“ negavo per 181 tūkst.litų (be PVM) pajamų už priimtų karšto vandens nuotekų šalinimą ir valymą, nors šioms paslaugoms teikti buvo patirtos sąnaudos. Šie nuostoliai susidaro dėl to, jog įmonė į nuotekų sistemą priima ir šalina bei išvalo visą karšto vandens kiekį, kuris pagaminamas gyvenamųjų namų karšto vandens ruošimo įrenginiuose. Tuo tarpu pagal galiojančias sutarties sąlygas, už karšto vandens nuotekų tvarkymą apmokama tik pagal butuose įrengtus apskaitos prietaisų rodmenis.

 

Ekonomiškai nenaudinga

Prieš trejetą metų  Palangos miesto savivaldybės kontrolierių tarnyba, atlikusi įmonės „Palangos vandenys“ finansinį auditą, konstatavo, kad viena iš nuostolių susidarymo priežasčių, tai papildomo susitarimo, pasirašyto pas merą protokolo nuostatų išdava. Kontrolierių pripažinta, jog toks susitarimas geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugos teikėjui yra ekonomiškai nenaudingas,  nes jame numatyta, kad UAB „Litesko“ filialas „Palangos šiluma“ už patiektą šaltą vandenį karštam vandeniui ruošti atsiskaito pagal įvadinio vandens skaitiklio rodmenis, o už nuotekas atsiskaitoma pagal gyventojų deklaruotus duomenis. Tarnyba atkreipė dėmesį, jog gyventojų deklaruotas vandens kiekis visada mažesnis už įvadinio skaitiklio rodmenis.

 

Rekomenduota pakeisti sutarties sąlygas

Tokiu būdu, įmonei didėja nuostolis o savo ruožtu gyventojams geriamojo vandens kaina. Palangos miesto savivaldybės kontrolierių rekomenduota, vadovaujantis įsigaliojusiais naujais teisės aktais, imtis visų priemonių, kad būtų peržiūrėtos ir pakeistos sutarties sąlygos dėl atsiskaitymo už karšto vandens nuotekas su UAB „Litesko“ filialas „Palangos šiluma“.

 

Nedalyvauja karšto vandens ruošime

Taip pat  savo ieškinyje teismui UAB „Palangos vandenys“ argumentavo, kad negali sumažinti nuostolių, kadangi nedalyvauja karšto vandens gamybos ir ruošimo procese. Taip pat įmonė nėra atsakinga už karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimą butams ir kitoms patalpoms bei jų eksploatavimą, nes pagal įstatymą šią prievolę atlieka šilumos tiekėjas. Be to,  įmonė nurodė, kad buvo kreiptasi į UAB „Litesko“ filialą „Palangos šiluma“ su pasiūlymu pakeisti papildomo susitarimo punktą, pastarąjį suderinant su įsigaliojusias teisės aktais, tačiau buvo atsisakyta pasirašyti susitarimą.

 

Negali būti keičiama

 UAB „Litesko“ teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad sutartis negali būti keičiama, nes neaišku ar UAB „Palangos vandenys“ patiriami nuostoliai yra didžiuliai ir esminiai. Nors neneigė fakto, kad nuostoliai patiriami, tačiau paaiškino, kad abi įmonės turi nuostolių ir pastarieji paskirstyti tolygiai.

Reikalavimas pagrįstas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nurodė, jog nėra kompetentinga vertinti sutarčių teisėtumo, tačiau savo atsiliepime pripažino, kad reikalavimas pakeisti sutarčių nuostatas, atitinkančias teisės aktams, pagrįstas.

 

Buvo priversta kreiptis į teismą

Teismas ne tik patenkino UAB Palangos vandenys“ ieškinį, bet ir priteisė UAB „Litesko“  per 4 tūkst.800 litų  advokato, kurį samdė vandens tiekimo įmonė, pagalbai apmokėti.

UAB „Palangos vandenys“ direktorius Pranas Madzajus „Palangos tiltui“ sakė, kad įmonė ginčą su UAB „Litesko“ buvo priversta spręsti teisme. Tam, pasak vadovo, pritarė ir miesto savivaldybė bei įmonės Stebėtojų taryba. „Teismo sprendimas, jei nebus apskųstas apeliacine tvarka, įsigalios spalio 30 dieną. Tad šiuo metu palankus įmonei sprendimas dar neįsiteisėjęs“, - trumpai pakomentavo P.Madzajus.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

UAB "Palangos vandenys" informuoja, kad vasario 19 d. nuo 9 val. iki 13 val. dėl tinklų remonto bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas Taikos g. 68A.UAB „Palangos vandenys“ informuoja, kad kovo 16 d. laikinai bus nutrauktas vandens tiekimas keletui vartotojų.


UAB „Palangos vandenys“ informuoja, kad v asario 28 d.  nuo 9 val. iki 14 val. bus laikinai nutrauktas vandens tiekimas


UAB „Palangos šilumos tinklai“ informuoja, kad siekiant užtikrinti patikimą šilumos energijos tiekimą Palangos miestui, kasmet planingai privalo būti vykdomi šilumos trasų hidrauliniai bandymai ir jų remonto darbai.


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Palangos vandenys" 2019–2021 metų investicijas, kurių vertė yra beveik 2,6 mln. Eur, bei Palangos miesto savivaldybės bendrovei perduotą ilgalaikį turtą, kurio vertė – daugiau nei 1,4 mln. Eur.


Dar tik antras mėnuo, kai UAB „Palangos šilumos tinklai“ po 16 metų pertraukos iš privatininko „Litesko“ perėmė jai nuomotą miesto šilumos ūkį, tačiau karšto vandens kaina mieste jau sumažėjo net 30 procentų.


Palangos miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs VšĮ „Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos praėjusių metų gruodžio 11 dienos sprendimą, pripažino jį negaliojančiu.


Bendrovė „Palangos vandenys“ dėl prieš dešimtmetį pasirašytos sutarties su UAB „ „Palangos šilumos tinklai“ ir po kurio laiko tuomečio mero Raimundo Palaičio iniciatyva papildytos įmonei nenaudingu susitarimu, kreipėsi į teismą. Vilniaus miesto 2 – asis apylinkės teismas, išnagrinėjęs bylą, pakeitė sutarties tarp UAB „Palangos vandenys“ ir šiuo metu valdančios miesto šilumos ūkį UAB...


Vykusiame miesto valdžios posėdyje trečiąjį kartą buvo svarstytas klausimas dėl karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio bei dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros diferencijuotų maksimalių tarifų. Tačiau  sprendimas nepriimtas, nes kelti rankos už naujus mokesčius neišdrįso nei vienas politikas.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius