Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos tapo prieinamos ir kitiems gyventojams

Ugnė RAUDYTĖ, 2011-04-17
Peržiūrėta
2182
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos  tapo prieinamos ir kitiems gyventojams

UAB „Palangos vandenys“ ir Palangos miesto savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Palangoje (Palangos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija)“, kuris buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, šalies biudžeto ir UAB „Palangos vandenys“  lėšomis.

 

Europos Sąjunga davė liūto dalį

Kovo 21 dieną Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sudaryta komisija atliko inžinerinių tinklų statybos užbaigimo procedūras ir nusprendė, kad statyba priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtra Palangoje“ yra baigta. Komisijai pripažinus, kad Valteriškės, Ilgosios, Islandijos, Nemirsetos, Raudžio kalno, Šakšinio, Jūražolių, Matininkų, Trumposios, Aklinosios, Lenktosios, Molyno, Lydekų, Žiogupio gatvių vandentiekio ir buitinio nuotakyno tinklai tinkami eksploatuoti, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos  tapo prieinamos visiems paminėtų gatvių  gyventojams. „Gyventojams nebereikės galvoti apie šachtinių šulinių kasimą, laikinų septikų įrengimą. Apsirūpinti geros kokybės geriamuoju vandeniu ir sutvarkyti buitines nuotekas galės pasijungę prie centralizuotų miesto tinklų“,- pasakojo apie Europos Sąjungos projekto pridedamąją vertę gyventojams UAB „Palangos vandenys“ direktorius Pranas Madzajus.

Šis projektas yra finansuojamas pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioritetą „Aplinka ir darnus vystymasis“. Veiksmų programos prioriteto priemonė yra „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Europos Sąjungos projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ir infrastruktūros renovavimas ir plėtra Palangoje (Palangos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija)“ bendra vertė yra 5 325 552 litų. Projektui skirtas finansavimas- 4 373 224 litai, iš kurių Europos Sąjungos dalis 3 912 885 litų.

 

Vanduo bus kokybiškesnis

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ES nuotekų direktyvos reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplėsti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę.

Iki renovacijos darbų už ES lėšas daugelis gyventojų neturėjo galimybės prisijungti prie viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, todėl vartojo vandenį neatitinkantį higienos reikalavimų bei daugeliui gyventojų negalėjo užtikrinti tinkamo nuotekų išvalymo.

„Palangos nuotekų valymo įrenginių specifinė problema buvo labai greitai kintantys nuotekų kiekiai, jų užterštumų koncentracijos dėl gyventojų padidėjimo sezono metu. Taip pat didžiulę įtaką darė infiltracinis vanduo - aukštas gruntinio vandens lygis, ilgas nuotekų atitekėjimo laikas nuotekų spaudiminėmis linijomis nuo miesto iki valymo įrenginių (18 kilometrų)“,- pasakojo apie buvusias problemas UAB „Palangos vandenys“ direktorius P. Madzajus.

Atskirais atvejais bendro fosforo kiekis valytose nuotekose sudaro 2,6 mg/l (norma-1,5 mg/l), azotas-25-67 mg/l (norma13,5 mg/l).

„Buvo tikrai būtina rekonstruoti biologinę nuotekų valymo grandį, taikant cheminį azoto ir fosforo šalinimą. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrintų savivaldybės funkcijų (prievolių)-aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu-vykdymą“,- kalbėjo P. Madzajus.

Nutiesti nauji tinklai padidins paslaugų prieinamumą Palangos gyventojams. Atlikus darbus už ES lėšas didės surenkamų buitinių nuotekų lygis, sumažės gruntinio ir požeminio vandens tarša.

Šis projektas  susidėjo iš dviejų dalių: tai Palangos miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija ir vandentiekio bei nuotekų tinklų plėtra. Įgyvendintas projektas mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

„Viena projekto dalis buvo pilnai įgyvendinta 2009 metais, kai buvo rekonstruota Palangos nuotekų valykla, įdiegtos azoto ir fosforo šalinimo technologijos. Atlikus nuotekų valyklos rekonstrukciją, tausojama aplinka, mažinamas masinis dumblių vystymasis vandens telkiniuose- Baltijos jūroje“,- pasakojo UAB „Palangos vandenys“ direktorius P. Madzajus.

 

Prie naujų tinklų prisijungs 450 gyventojų

P. Madzajus pasakojo , kad Vilimiškės ir Nemirsetos gyvenamuosiuose kvartaluose Palangoje vadovaujantis parengtu projektu pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklai. Iš viso paklota apie 6,271 kilometrų vandentiekio bei  4,539 kilometrų nuotekų tinklų. „Yra numatyta, kad prie naujai nutiestų tinklų galės prisijungti 450 gyventojų“,- informavo P. Madzajus.

Projekte buvo numatoma renovuoti esamus nuotekų valymo įrenginius, siekiant įdiegti naujas nuotekų valymo technologijas (Azoto ir fosforo šalinimas).

Jau dabar Palangos gyvenamųjų namų savininkai, kurie turi pasirengę vandentiekio ir nuotekų tvarkymo dalies projektą, gali pradėti jį įgyvendinti.

„Gyvenamųjų namų savininkai, kurie neturi vandentiekio ir nuotekų tvarkymo dalies projekto,  turi kreiptis į  UAB „Palangos vandenys“ ir gauti technines sąlygas. Prašymą sąlygoms gauti galima užpildyti inžineriniame – techniniame skyriuje, arba užpildytą prašymą atsiųsti paštu“,- informavo Palangos gyventojus UAB „Palangos vandenys“ direktorius P. Madzajus.

Pripažinus objektą tinkamu naudoti, bei surašius ribos aktą tinklų aptarnavimui bus pasirašoma šalto geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo pirkimo-pardavimo sutartis. Pasirašius vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo pirkimo-pardavimo sutartį. gyventojas taps UAB „Palangos vandenys“ vartotoju ir jam bus tiekiamas vanduo ir priimamos nuotekos.

UAB „Grundolita“ darbuotojai atliko visus numatytus darbus. „Rūpinamės, kad kiekvienas projektas būtų gerai atliktas. Visus darbus atlieka kvalifikuoti, profesionalūs darbuotojai, kurie užtikrina darbų saugumą ir kokybę. Su projektu „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Palangoje (Palangos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija)“ nekilo jokių problemų, visas darbas ėjosi pagal numatytus planus. Nebent šiek tiek trukdė gamtinės kliūtys, tačiau projektas įvykdytas sklandžiai. Gatvių vandentiekio ir buitinio nuotakyno tinklai buvo pripažinti tinkami eksploatuoti,“,- pasakojo projekto darbų vadovas Egidijus Buga.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai, reaguodami į žiniasklaidoje pasirodžiusią žinią dėl Latvijos pajūryje išsiliejusių nuotekų, kaimyninėje šalyje atostogaujantiems tautiečiams rekomenduoja nesimaudyti Baltijos jūroje.


UAB „Palangos vandenys“ praneša, kad dėl vykdomų darbų geriamojo vandens tinkluose laikinai bus nutrauktas vandens tiekimas.


Netolimoje ateityje visoje Lietuvoje geriamas vanduo vartotojams gali smarkiai pabrangti ne dėl kokių nors vandens išgavimo technologinių pasikeitimų ar, pavyzdžiui, nepagrįsto vandentvarkos įmonės išlaidavimo. Už tiekiamą vandenį gerokai daugiau galime pradėti mokėti vien dėl nepamatuotų bei realiai sunkiai įgyvendinamų Aplinkos ministerijos reikalavimų.


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Palangos vandenys" 2019–2021 metų investicijas, kurių vertė yra beveik 2,6 mln. Eur, bei Palangos miesto savivaldybės bendrovei perduotą ilgalaikį turtą, kurio vertė – daugiau nei 1,4 mln. Eur.


Įsibėgėjusi vasara uždarajai akcinei bendrovei „Palangos vandenys“ atnešė jau įprastą sezoninį rūpestį – nuo išpilamų riebalų užsikemšančias nuotekų trasas. Pasibaigus karantinui, visu pajėgumu pradėjusios veikti Palangos kavinės ir restoranai nuotekų tinklus vėl pradėjo teršti riebalais, kurie stingdami vamzdynuose sudaro kamščius.


Šių metų gegužės 30 dienos sprendimu Palangos miesto taryba viešu paviršinių nuotekų tvarkytoju nuo 2020 metų sausio 1 d. paskyrė UAB „Palangos vandenys“, kuri veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vandens įstatymu bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu.  


Kad nuo 2009-ųjų, kuomet miesto savivaldybės Taryba paskutinįjį kartą patvirtino vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas, iki šiol neprireikė didinti šių viešųjų paslaugų kainų gyventojams ir įmonėms, UAB „Palangos vandenys“ direktorius Virgilijus Beržanskis vadina „mažu stebuklu“. Bet įgyvendinant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo...


Palangos miesto savivaldybė bei UAB „Palangos vandenys“ įgyvendina Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Palangos mieste (Vilimiškės, Nemirsetos, Kunigiškių, Monciškės gyvenamuosiuose kvartaluose)“. Ją įgyvendinus gyventojams nebereikės sukti galvos dėl geriamo vandens kokybės bei buitinių...


UAB „Palangos vandenys“ ir Palangos miesto savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Palangoje (Palangos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija)“, kuris buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, šalies biudžeto ir UAB „Palangos vandenys“  lėšomis.


UAB „Palangos vandenys“, dalinai finansuojant Europos Sąjungos Sanglaudos fondui, 2009 metais pabaigė įgyvendinti investicinį vandentvarkos projektą „Nemuno žemupio baseino I paketas“. Šioje projektų grupėje sutelktos investicijos į geriamo vandens tinklų, vandenruošos, nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių plėtrą ir renovaciją 10-yje gyvenviečių, kuriose yra daugiau nei 2000...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius