Palanga neišdavusi leidimo olandų atrakcionams J.Basanavičiaus gatvėje įstatymui nenusižengė

Livija GRAJAUSKIENĖ , 2013-03-14
Peržiūrėta
750
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas: Palanga teisi, neįsileidusi atrakcionų į J.Basanavičiaus gatvę.
Galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas: Palanga teisi, neįsileidusi atrakcionų į J.Basanavičiaus gatvę.

Kovo 3-iąją Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas padėjo galutinį tašką byloje, kurioje liūdnai pagarsėjusi UAB „Leander Lietuva“ skundė Palangos miesto savivaldybę, neišdavusią leidimo jų veiklai. Aukščiausios instancijos teismas paliko galioti rugsėjo 24-ąją Klaipėdos apygardos administracinis teismo sprendimą, kuriuo konstatuota, jog kurorto Savivaldybės administracija pagrįstai ir teisėtai atsisakė derinti atrakcionų parko projektą adresu J.Basanavičiaus g. 43.

Kaltino diskriminacija
Priminsime, jog UAB „Leander LTU“ prašė teismą panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2012 m. gegužės 15 d. sprendimą, kuriuo atsisakyta derinti atrakcionų parko projektą, ir įpareigoti Savivaldybę išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais žemės sklype J. Basanavičiaus g. 43, Palangoje.
„Leander LTU“ nurodė, kad nuomos sutarties pagrindu valdo Kauno kunigų seminarijai nuosavybės teise priklausantį minėtąjį žemės sklypą ir kad Palangos miesto savivaldybės administracijai 2012 m. balandžio 26-ąją pateikė prašymą išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais žemės sklype su parengtu projektu bei kitais būtinais dokumentais, tačiau Savivaldybė atsisakė leidimą išduoti. Skundas grįstas tuo, jog Palangos miesto savivaldybės taryba nepatvirtino tvarkos, pagal kurią išduodami leidimai teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais, todėl neaiškūs kriterijai ir teisės aktai, kurių pagrindu priimtas ginčijamas sprendimas.
Bendrovė teigė, jog leidimai žemės sklype vykdyti atrakcionų veiklą buvo išduodami nuo 2004-ųjų iki 2010 metų, todėl ji turėjo pagrįstą ir teisėtą lūkestį leidimą gauti ir 2012 m. Taip pat teigta, kad Savivaldybės argumentas, jog esanti žemės sklypo paskirtis - kita, naudojimo būdas - rekreacinė teritorija, nesuteikia teisės vykdyti komercinės veiklos, yra nepagrįstas, mat tikslinė žemės naudojimo paskirtis nustatoma, siekiant reglamentuoti statybos žemės sklypuose galimybes. Akcentuota, kad atrakcionų, kaip linksmintis jais pramogaujant skirtų įrenginių veikla, pagal savo pobūdį priskirtina rekreacinei veiklai, nežiūrint į tai, ar iš tos veiklos gaunama pajamų, ar ne. Pabrėžta, jog Palangos miesto savivaldybės taryba 2011-ųjų birželį nustatė atrakcionų įrengimo vietas Palangos viešosiose vietose, kurių žemės sklypai taip pat nėra komercinės paskirties, todėl skirtingas teisės aktų taikymas esąs diskriminacinis.

Savivaldybė tikino esanti teisi
Atsakydama į skundą Palangos miesto savivaldybės administracija nurodė, jog skundas nepagrįstas ir prašė teismo jo netenkinti. Motyvai: leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimo tvarką reglamentuoja Prekybos viešosiose vietose taisyklės, kurorto Tarybos patvirtintos šių metų kovą, kuriose leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimo tvarka išsamiai detalizuota. Nurodė, kad žemės sklype statyti atrakcionų negalima ir dėl to, kad žemės sklypas yra nekilnojamosios kultūros vertybės Palangos miesto istorinės dalies teritorijoje, todėl vykdant atrakcionų veiklą būtų pažeistas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. Nurodė, kad kituose žemės sklypuose, kuriuos bendrovė skunde įvardina kaip pažeidimų pavyzdžius, atrakcionų veikla nėra vykdoma, o dėl kitų subjektų vykdomos atrakcionų veiklos uždraudimo ginčai nagrinėjami teismuose.
Taip pat Savivaldybės administracija pabrėžė, kad skundžiamo sprendimo priedas yra Nacionalinės žemės tarnybos 2011-ųjų liepos 8 d. surašytas žemės naudojimo patikrinimo aktas, kuriame nurodyta, kad žemė naudojama ne pagal nustatytą žemės naudojimo būdą.
Teismui taip pat priminta, jog dėl „Leander LTU“ atrakcionų veiklos, kai pernai devyni vaikai daugiau nei valandą žemyn galva kabėjo sugedus atrakcionui „Move it”, nukentėję asmenys pareiškė ieškinius Palangos miesto savivaldybei dėl žalos atlyginimo, nes Savivaldybė leidusi atrakcionams veikti žemės sklypuose, kuriuose atrakcionų veikla negalima.

Trečiųjų asmenų nuomonės išsiskyrė
Byloje trečiųjų suinteresuotų asmenų teisėmis dalyvavo žemės sklypo J.Basanavičiaus g. 43 savininkė Kauno kunigų seminarija bei Kultūros paveldo departamento (KPD) prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys.
Sklypo savininkė nurodė su bendrovės skundu sutinkanti. Ji teigė, kad atrakcionai priskirtini rekreacinei infrastruktūrai ir įrangai, atrakcionų parko veikla patenka į rekreacinės veiklos sąvokos turinį, o Savivaldybės argumentai dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimo esą visiškai neapibrėžti ir nekonkretūs. Savivaldybės sprendimai esą nenuoseklūs ir prieštaringi, juolab, kad neva nėra atrakcionų parkų veiklos leidimų išdavimo tvarka, o tai sąlygoja piktnaudžiavimo galimybę. Taip pat pabrėžta, kad 2010 m. Savivaldybė išdavė statybos leidimą, kuriame numatyta atrakcionų parko veikla, ir kad ši aplinkybė patvirtina jos veiksmų nepagrįstumą ir neteisėtumą.
Tuo tarpu KPD Klaipėdos teritorinis padalinys nurodė, kad su „Leander LTU“ argumentais nesutinka ir mano, kad reikalavimai nepagrįsti. Priminė Savivaldybės administracijos minėtąjį Nacionalinės žemės tarnybos aktą, kuriame nustatyta, kad ginčo žemė naudojama ne pagal nustatytą žemės naudojimo būdą ir kad dėl šių aplinkybių Savivaldybė teisėtai ir teisingai atsisakė išduoti leidimą atrakcionų veiklai. Pabrėžė, kad bendrovė skunde cituodama kai kuriuos įsakymus, neteisingai taiko jų normas. Argumentavo, jog „Leander LTU“ nenurodė nei vieno teisės akto, kuriame aiškiai būtų nurodyta, kad atrakcionų įrengimas atitiktų rekreacinės teritorijos žemės naudojimo būdą. Teigė, kad argumentai, susiję su atrakcionų įrengimo vietomis kitose Palangos miesto dalyse, teisiniam ginčo įvertinimui nėra reikšmingi, nes nėra bylos nagrinėjimo dalykas.
Taip pat nurodė, kad žemės sklypas patenka į kultūros vertybės - Palangos miesto istorinės dalies teritoriją. Tai argumentuoja, jog įrengus atrakcionus, būtų pažeistos valstybės saugomos kultūros vertybės - Palangos istorinės miesto dalies - vertingosios savybės, ir tai prieštarautų Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo daliai, reglamentuojančiai, jog viešajam pažinimui ir naudojimui saugomame objekte, jo teritorijoje, vietovėje draudžiama naikinti ar kitaip žaloti nekilnojamosios kultūros vertybės pase nurodytas vertingąsias savybes.

Teismas pripažino teisia Savivaldybę
Išnagrinėjęs pareiškėjos UAB „Leander LTU“ skundą atsakovei Palangos miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo, kuriuo atsisakyta derinti atrakcionų parko projektą, adresu J.Basanavičiaus g. 43, Palanga, panaikinimo ir įpareigojimo Palangos miesto savivaldybę išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais – atrakcionais, Klaipėdos apygardos administracinis teismas rugsėjo 24 d. šioje byloje paskelbė sprendimą.
Teismas konstatavo, kad Palangos miesto savivaldybės administracija pagrįstai ir teisėtai atsisakė derinti atrakcionų parko projektą, adresu J.Basanavičiaus g. 43, Palanga.
Sprendime teismas nurodė, kad atrakcionų parką siekiama įrengti žemės sklype, kuris yra kultūros vertybės teritorijoje. Įvertinus siekiamo įrengti atrakcionų parko apšvietimą, atrakcionų kiekį, užimamą plotą, galimą atrakcionų aukštį, teritorijos teisinį režimą, jis savo apimtimi ir išraiška nustelbtų ir trukdytų apžvelgti greta esantį kultūros paveldo objektą, pažeistų valstybės saugomas kultūros vertybes - teritorijos užstatymo visumą, panoramą ir siluetą.
Taip pat teismas sprendime akcentavo, kad atrakcionų parkas šiame žemės sklype negali būti įrengtas ir dėl to, kad šio žemės sklypo naudojimo pobūdis – rekreacinė teritorija, kurioje nenumatoma atrakcionų parko veikla.

Sprendimą apskundė
Šį teismo sprendimą „Leander LTU“ apeliaciniu skundu apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
Bendrovės atstovė advokatė Jelena Pališaitienė rudenį minėjo, jog jos atstovaujama bendrovė nesutinka su pagrindiniu sprendimo argumentu – jog atrakcionų parkas šiame žemės sklype negali būti įrengtas dėl to, kad šio žemės sklypo naudojimo pobūdis – rekreacinė teritorija, kurioje nenumatoma atrakcionų parko veikla.
„Tokių veiklų tokios pat paskirties sklypuose Palangoje yra labai daug“, - pakartojo advokatė skunde Klaipėdos apygardos administraciniam teismui išdėstytą motyvą.
Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skundo netenkino ir paliko galioti rugsėjo 24-osios Klaipėdos apygardos administracinį teismo sprendimą.

Palanga teisi
„Aš labai džiaugiuosi, kad teismas priėmė tokį sprendimą, kad Palanga su Nacionaline žemės tarnyba ir KPD įrodė, jog šiais metais pasielgta teisingai, o prieš tai leidimai būdavo išduoti neteisėtai, – po Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimo yra sakęs kurorto meras Šarūnas Vaitkus. – Galų gale, juk miestas yra šeimininkas ir sprendžia, kokia veikla kurioje jo vietoje galima ir leistina. Negali būti Palangos centre balagano, juk net sovietmečiu atrakcionai būdavo toliau nuo miesto centro“.
Meras priminė, jog miestas savo pozicijos dėl atrakcionų laikosi nuo 2011-ųjų metų.
„Pernai, kai įvyko nelaimė, mes, ačiū Dievui, nebuvome davę leidimo „Leander LTU“ įkurdinti atrakcionų parko. Jeigu Savivaldybė būtų tokį leidimą davusi, dabar turėtų rimtų nuostolių, nes, greičiausiai, būtų tekę atlyginti žalą nukentėjusiems vaikams“, - kalbėjo meras.
Miesto vadovas dar kartą pabrėžė, jog verslininkai veržiasi užsiimti komercine veikla ten, kur tai draudžia įstatymai ir kiti teisės aktai: rekreacinės paskirties teritorijoje.

Jūsų komentaras:

2013-08-25 11:31 (IP: 78.60.163.75)
Dar klausimas O kur dingo zemyn galva atrakcionai net is sventosios nes sventojoi nieko neatsitiko?

Darmantas 2013-08-25 11:29 (IP: 78.60.163.75)
Kurorte palangoje pramogu tai reikia todel kad olandu atrakcionai ira iskirtiniai lietuvoje kurie vercia zemyn galva tad, prasome isduoti leidima J.Basanaviciaus gatve esanciame sklype nuo 2014 vasaros metu, ir kad jie jau butu.

palangiskis 2013-03-18 13:52 (IP: 78.61.43.127)
Bet Palangai nepatrugdyti ju atrakcijonai kitoje vietoje ! pramogu tai reikia ! iplauktu ir mokesciu i biudzeta ,kas nepatinka ar ko nesiulot jiems statytis jurates esamam stadiono plote,ar dar kur nors kitur

chi chi 2013-03-16 13:54 (IP: 88.119.137.136)
Akivaizdu, kad komantatoriai "Aciu" ir "Paguglinkite" yra vienas asmuo, ir visai galimas variantas, kad tai ir yra pats super gerbiamas Vatkus, "Palangos kunigaikstytes valdovas ir didysis atrakcionu naikintojas .. :):):) chi chi chi... vargas ir tiek.

ka cia 2013-03-16 13:01 (IP: 88.119.137.136)
ka cia svaigstat, nezinau kaip ten del tu atrakcionu, bet faktas, kad nera cia vienpuse tiesa ir jei tokie dekingi meromanai lankstosi ir ciulba ulba padekos zodzius, tai nieko nereiskia.. siuo atveju, reikia kalbeti apie faktus.. Faktas, kad pernai metai ponuliai taryboje svarste apzvalgos rato galimybe.. ir per savo gobsuma nusisvarste.. norejo gauti 100000 o gao snipsta.. kitas faktas, patys siule ratui vieta, kuri yra reakriacines paskirties, nors kitiems yra draudziama vykdyti komercine veikla tokiuose sklypuose. ar tai ne dvigubi standartai?

ajajai 2013-03-16 10:04 (IP: 78.61.104.50)
bet su tais draudimais nuskriaudete dvasininkus , kurie nuomojo zeme bizniui . Kur jie beuzsidirbs , neis cebureku nesioti , o cia toookie pinigai

Paguglinkite 2013-03-15 21:29 (IP: 78.61.214.75)
Neklaidinkite ir nešmeiškite mero. Jis dirba tik du metus. Ir leidimai pri jo atrakcionams nebuvo isduoti. O 2006 metais Taryboje ivyko perversmas todel kad konservatoriai pasipriesino atrakcionams ir iskirstiems medziams. Paguglinkite internete ir viska surasite.

Ačiū 2013-03-15 21:25 (IP: 78.61.214.75)
Ačiū ryžtingam merui Vaitkui, kuris per du metus išvarė barbarus iš Basanavičiau gatvės. Man idomu, kodel prie Stalmoko jie veikė nelegaliai ir niekas ju nematė.Ačiu ir savivaldybes juristams. Ir Lietuvos teismams.

saunuoliai 2013-03-15 14:07 (IP: 78.61.104.50)
saunuoliai komentatoriai - drasiai , tiesiai , aiskiai . Gal issikovosime kad ir mus isgirstu

Kai kam - žalai gatvė, kai kam - špygą taukuotą... 2013-03-15 12:38 (. / IP: 86.100.60.112)
-Tiesa, kad atrakcionai veikė be leidimo šitiek metų...ir uždirbo milžiniškus pinigus,matomai, buvo pasidalyta, nes šiaip nė savų uogų krepšelio nepasidėsi parduoti !!! O čia viskas akivaizdu ir viskas visiems aišku ! -Labai skaudu, kad vargstančiam žmogui - nieko negalima, nes neturi pinigų...O šati kai kam (ir ne tik šitiems atėjūnams),-žalia gatvė..!Net milžiniški treileriai su konstrukcijomis atvyko ir rudenį išgabenti vidurnaktį tuometinio ,liūdnai pagarsėjusio Policijos komisaro E.K. globojami,...ir, žinoma, ne už ačiū tokie darbeliai... -Jei kas apie tai prasižiojo,- tai sutryptas, o "galingieji" per šventes mojuoja tautinėmis vėliavomis ir net į bažnyčią susilenda...?Tik kažin ar tokie atliks išpažintį su "mirtinom ' NUODĖMĖM ? , tačiau,greičiausiai, tai tik - REKLAMA, deja....

P.Vaitkui 2013-03-15 06:42 (IP: 78.62.36.161)
Perskaicius straipsnyje vienus ir kitus argumentus, mano manymu, si byla lyg butu baltais siulais siuta. Ilgus metus savivaldybe isduoda leidimus, o paskui nebeisduoda ir naiviai sako, kad tuo visus ankstesniuosius kartus,- ups , tai buvo klaida. Kazkoks ,- bulshit!!!! Tai jei jau taip, tai atsakykit uz savo klaidas!!!! sumokekit normalias baudas i biudzeta, atsistatydinkit!!!! ko jus ten visi kiurksot???? Juk ir prie Jusu pons Vaitkau, buvo tie leidimai isduodami!!! ka jus durninat??? ir ka jus apgaudinejat??? Na, bet cia kaip apie suni, kurio balsas i dangu eina.. O esme, ta- tikrasis balaganas- tai pati savivaldybe. Mazu maziausiai, ji sukuria prielaidas balaganams. Dabar, esu tikras, burelis s-laiziu ir nesusiprateliu puls dziaugtis ir valiukavoti, atseit teisybe atsirado... Juokas pro asaras.. Tiesiog nugalejo stipresnioji puse (teismas (valstybe) palaike savivaldybe(valstybe)), o ne tiesos ir zmogiskumo puse, nes palangoje vadovaujamasi veidmainiskais dviprasmiskais standartais ir kam galu gale tie atrakcionai maise??? o tai, kad sakoma, kad jie negali buti centre, tai yra tokiu sovietinio kirpimo valdzios vyru ir moteru mastymo padarinys- visoje Vakaru Europoje- atrakcionai stovi- pacioe centrinese vietose!!!! siemet as Juos maciau Maastrichto , Rostocko rotuses aikstese!!!! bet ai tik kelios vietos kur as buvau..

Taip pat skaitykite

Su atleidimu iš darželio-lopšelio „Gintarėlis“ direktorės pareigų nesusitaikstanti buvusi jo direktorė Ilona Milkontė, kurios interesus teisme atstovavo buvęs Palangos miesto Tarybos narys, advokatas Aleksandras Jokūbauskas, blogos žinios sulaukė ir iš Klaipėdos apygardos teismo (KAT). Spalio 22 d. jis paskelbė nutartį, kuria Klaipėdos apygardos teismo...


Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo Svajūno Bradūno, buvusio Palangos miesto vyriausiojo architekto, ir jo gynėjo advokato Aleksandro Jokūbausko kasacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2014 metų sausio 13 dienos nuosprendžio...


Vakar Klaipėdos apygardos teismas priėmė sprendimą, kuriuo atmetė buvusio Palangos miesto vyriausiojo architekto Svajūno Bradūno apeliacinį skundą ir paliko galioti šių metų sausio 13 d. Palangos miesto apylinkės teismo nuosprendį. Juo buvęs Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas pripažintas kaltu ir padaręs nusikaltimą, numatytą LR Baudžiamojo kodekso 225 straipsniu...


Palangos miesto savivaldybės taryba nepažeidė jokių įstatymų, kai pernai gegužės 30 d. priėmė sprendimą, kuriuo 2014 metams padidino turto mokesčio tarifą nuo 0,5 proc. iki 3 proc. didžiųjų mokesčių mokėtojų kategorijai priskiriamiems mokesčių mokėtojams. Tokią išvadą spalio 20 d. padarė Klaipėdos apygardos administracinis teismas, paskelbęs sprendimą administracinėje byloje pagal...


Apskundęs Palangos miesto apylinkės teismo nutartį, kuria buvo pripažinta, kad miesto savivaldybė jį teisėtai atleido iš UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktoriaus pareigų, Rimantas Gliožeris, buvęs direktorius, liko it musę kandęs ir Klaipėdos apygardos teisme.


Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pareiškėjų Virginijos Jackienės ir Gedimino Jackos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties administracinėje byloje dėl žemės sklypo suderinimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, rugpjūčio 28 d. priėmė neskundžiamą nutartį atmesti...


Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė neskundžiamą nutartį atmesti UAB „Laureta ir ko“ apeliacinį skundą. Bendrovė prašė panaikinti Palangos miesto savivaldybės sprendimą, kuriuo nebuvo leista įrengti atrakcionų Šventojoje, sklypuose Jūros g. 22A, 22B bei 22C, o taip pat Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo teismas...


Kovo 3-iąją Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas padėjo galutinį tašką byloje, kurioje liūdnai pagarsėjusi UAB „Leander Lietuva“ skundė Palangos miesto savivaldybę, neišdavusią leidimo jų veiklai. Aukščiausios instancijos teismas paliko galioti rugsėjo 24-ąją Klaipėdos apygardos administracinis teismo sprendimą, kuriuo konstatuota, jog kurorto...


Ar Tarybos nario ir advokato Aleksandro Jokūbausko, turinčio advokato kontorą Senojo turgaus gatvėje, siekis atimti ją ir vėl atiduoti automobilininkams tenkina tik jo asmeninius interesus, ar Palangos savivaldybė, atiduodama gatvę pėstiesiems, pažeidė kai kurių gatvės gyventojų ir verslininkų interesus? Nesulaukę jiems palankių savivaldybės Eismo saugumo komisijos bei Savivaldybės...


Palanga turi proga pasidžiaugti: rugsėjo 24-ąją Klaipėdos apygardos administracinis teismas paskelbė sprendimą, kuriuo konstatavo, jog kurorto Savivaldybės administracija pagrįstai ir teisėtai atsisakė derinti atrakcionų parko projektą adresu J.Basanavičiaus g. 43. Atrakcionų parką čia norėjo įkurdinti liūdnai pagarsėjusi bendrovė „Leander LTU“.


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius