Parapija

Palangos tiltas, 2015-10-12
Peržiūrėta
466
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

Parapija

Parapijos kronika

▪ Tradicinė šventė „Palangos stalas“  šiemet prasidėjo nuo bendros šv. Mišių maldos, kuri sukvietė ne tik parapijiečius, bet ir miesto vadovus, oficialius Palangos svečius.
▪ Paskutinį rugsėjo sekmadienį – rugsėjo 27-ąją – Lietuvos katalikų bažnyčiose minima Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Kaip ir kasmet Palangos parapijoje vyko maldos akcija „Saugokime ir gerbkime vieni kitus kelyje“. Ši diena skirta priminti, kad būtume dėmesingesni vieni kitiems keliaujant. Šį sekmadienį maldoje buvo prisiminti visi tragiškai žuvę kelyje, buvo meldžiama, kad mes, mūsų brangūs artimieji ir visi žmonės to išvengtų, buvo šventinamos transporto priemonės (automobiliai, dviračiai, motociklai ir net vaikiški vežimėliai), o kelio eismo pareigūnai bendravo su parapijiečiais.
▪ Spalio 1 d. – Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną – Palangos bendruomenių iniciatyva buvo pradėta šv. Mišių auka, kurioje buvo meldžiama sveikatos, džiaugsmo ir vilties mūsų miesto senjorams. Šv. Mišių aukai vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, o su juo keturi Jėzaus Draugijos kunigai vienuoliai. Palangos globos namų kolektyvas pasirūpino, kad bendroje maldoje galėtų dalyvauti ir globos namų gyventojai. Po šv. Mišių vyskupas su kunigais vienuoliais atskirai pasveikino visus susirinkusius.
▪ Palangoje į paskutinę kelionę buvo išlydėta Lietuvos scenos legenda Stasys Povilaitis. Urna su jo palaikais Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje buvo iki vidurdienio, o vėliau buvo aukojamos šv. Mišios už velionį. Palangos klebonas Marius Venskus per homiliją kalbėjo: „Viešpaties sukurtas pasaulis ir duotas gyvenimas yra be galo gražus. Kiekvienas mūsų atiduotume savo gyvenimo valandą, dieną, savaitę ar net metus, kad galėtume dar būti ir džiaugtis kartu su savo artimaisiais, tačiau nė vienas mūsų nežinome, kada gyvenimas pasakys, kad jau laikas palikti šį pasaulį. Meldžiame dvasios paguodos S. Povilaičio artimiesiems, kurie šią akimirką liūdi. S. Povilaitį palydime ne į nebūtį, o į amžinuosius namus“. Laidotuvių apeigas atliko apaštališkosios nunciatūros Lietuvoje sekretorius kun. Mindaugas Šlaustas.

Spalis – Rožinio mėnuo
Spalio mėnuo Visuotinėje Katalikų Bažnyčioje yra skirtas Švč. M. Marijai, Šv. Rožinio Karalienei ir rožinio maldai. Tikintieji kiekvieną dieną kviečiami bendrai bažnyčiose, koplyčiose ar savo namuose, o taip pat ir pavieniui kalbėti po vieną vis kitą Rožinio dalį. Tradiciškai Telšių vyskupijoje šis mėnuo iškilmingai pradedamas Palangoje, prie seniausios Lietuvoje Lurdo grotos, esančios Birutės kalno papėdėje.
Spalio 1 d. 16 val. procesijos būdu, giedant su Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikais, jų vadovais, diakonais, vadovaujant Telšių vyskupijos ganytojui vyskupui ordinarui Jonui Borutai SJ, kartu su tikinčiaisiais buvo susirinkta prie Lurdo, kur rožinio maldai vadovavo pats Telšių vyskupas ordinaras. Jis pasveikino visus susirinkusiuosius ir padrąsino drąsiai ir nuoširdžiai kreiptis į Dievo Motiną. Rožinio malda, sakė vyskupas, nekartą buvo didžiulė pagalba istorijos vingiuose įvairiose tautose. Kai būdavo kritiška situacija, tikintieji Rožinio malda visada kreipdavosi prašydami pagalbos ir užtarimo ir Švč. M. Marija visada būdavo ta didžiąją pagalba.
Po Rožinio maldos, maldininkai procesijos būdu, giedodami giesmes per visą Palangos miestą parkeliavo į Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčią, kur buvo aukojamos šv. Mišios, kurių pabaigoje, prieš suteikdamas ganytojinį palaiminimą, Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ palinkėjo tikintiesiems, kalbant Rožinį atrasti dvasios ir širdies ramybę, maldoje atgauti pusiausvyrą ir iš Dievo, per maldą ir Švč. M. Marijos užtarimą ateinančią Dievo palaimą.
„Rožinis nėra vien monotoniška malda, kaip gali atrodyti. Prieš kartodami „Sveika Marija“ maldą, kuri pati yra kupina nuolankaus pasitikėjimo Dievo pažadu žmogui, apmąstome Rožinio slėpinius. Jų apmąstymas atskleidžia krikščioniško tikėjimo esminius įvykius, kurie mums yra džiaugsmo, tikėjimo ir vilties pamatas. Rožinio slėpiniai yra žinia, kurioje randame ir savo gyvenimo kasdienybės dinamiką – džiaugsmas, šviesa, kančia ir ramybės garbė. Ir mūsų gyvenimo įvykiai yra kupini tokių nuotaikų ar nusiteikimų, tai drąsina ir padeda suvokti naują džiaugsmo ir kančios prasmę“, – sakė kun. Marius Venskus.
Kasdien Rožinis mūsų bažnyčioje yra meldžiamas 17.30 val., o sekmadieniais – 11.30 val.
Norinčius vesti Rožinį prašome kreiptis į raštinę. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti bendroje maldoje.

Informacija šeimoms
√ Vaikų parapijinės katechezės registracija Pirmai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams 2015/2016 m. mūsų parapijoje vyks spalio 1-31 d. Primename, kad norintieji priimti Sutvirtinimo sakramentą 2016 m. liepos 1 d., turi būti sulaukę 15 metų. Daugiau informacijos – parapijos raštinėje arba pas tikybos mokytojus.
√ Kviečiame visas šeimas į šeimų maldos vakarus kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį po vakaro šv. Mišių – 19 val., Palangos parapijos namų salėje.
Susitikime skaitome skaitinį iš Šv. Rašto, dalinamės savo patirtimis ir išgyvenimais pasirinkta tema. Susitikimuose visada dalyvauja kunigas Romas Starkutis, kuris visus išklausęs, pats pasidalina savo asmenine patirtimi bei padeda mums į gyvenimą pažvelgti tikėjimo ir Dievo akimis. Susitikimą pradedame ir užbaigiame malda bei kunigo palaiminimu.
Susitikimų metu su vaikais užsiėmimus veda savanoriai, todėl kviečiame ateiti kartu visą šeimą.
Tad kviečiame išsikovoti laiko nuo kasdieninių rūpesčių ir prisijungti prie mūsų šeimų maldos grupės. Pabūkime gražioje šeimų bendrystėje ir visi kartu pajuskime Dievo artumą!

Prisijungti norinčias šeimas kviečiame kreiptis telefonu +370 652 95513.

Jūsų komentaras:

Taip pat skaitykite

Kiekvieną advento sekmadienį Palangos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos bažnyčios gale Caritas savanoriai lauks jūsų su akcijos "Gerumas mus vienija" žvakutėmis, kurių galėsite įsigyti už auką. Susitinkame sekmadienį prieš ir po 8val, 10 val. , 12 val. ir 18 val. Šv. Mišias.


Daugelio palangiškių simpatijas Dievo skleidžiama meile užkariavęs Marius Venskus palieka Palangą. Telšių vyskupijos vyskupo Kęstučio Kėvalo sprendimu Palangos parapijos klebonasatleidžiamas iš pareigų ir skiriamas į Tauragę. „Su mielu noru priimu tokį vyskupo sprendimą. Jis man paskambino ir paklausė: „Ar gali eiti?“ Atsakiau, kad taip, nes...


Kaip ir kasmet, parapijos Caritas ir kunigai kviečia vienišus tikinčiuosius, kurie neturi galimybės aplankyti savo artimųjų, arba jų artimieji negali grįžti namo, Kūčių vakarienei į parapijos namus gruodžio 24 d. 16.00 val.


Ilgėliau nebuvus Šventojoje, žvilgsnį sušildė ir kai kurie vietos Horizontą labai atšviežinantys akcentai. Tai, visų pirma, neeilinės asmenybės, idealisto kunigo Antano Valiuškos alėja, kurią įrengiant, ąžuolus saulei keliant, labai prisidėjo Palangos meras Šarūnas Vaitkus ir savivaldybės administracija, miesto tarybos nariai. Tai vadinamojo Alkalnio...


Parapijos kronika Lapkričio 15 d. šv. Mišiose Palangos bažnyčioje buvo meldžiamasi už Paryžiaus aukas, jų artimuosius, prancūzų tautą, už taiką pasaulyje ir tautų vienybę. Po sumos šv. Mišių solidarumo su žuvusiais Paryžiuje ženklan parapijiečiai prie didžiojo altoriaus degė žvakutes. Palangos parapijos klebonas Marius Venskus kalbėjo: „Žudynės, karas ir...


Parapijos kronika

2015 07 02 | Rubrika: Miestas

▪ Tuo metu, kai daugelis parapijų baigia pastoracinius metus bei parapijų grupės stabdo savo veiklą iki rudens, Palangos parapija pradeda vasaros sezono, turistų ir poilsiautojų pastoracinę tarnystę.


Parapijos kronika

2015 06 01 | Rubrika: Miestas

▪Gegužės 5 d. parapijos klebonas Marius Venskus lankė tuos žmones, kurie rūpinasi mūsų saugumu. Šv. Florijono, gaisrininkų globejo dienos proga buvo aplankyti miesto Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai. Visos parapijos bendruomenės vardu klebonas perdavė sveikinimus jiems ir jų šeimos nariams, palinkėjo Šv. Florijono globos bei pareigūnų šeimoms nuo...


Katalikų Bažnyčios liturginis kalendorius lėmė, kad pirmaisiais pavasario mėnesiais katalikų bendruomenė gyveno gavėnios ir Velykų ritmu. ▪ Kovo 14 d., IV Gavėnios sekmadienio, vadinamojo „Laetare“ (Džiaugsmo sekmadienio) išvakarėse, popiežiaus Pranciškaus iniciatyva vyko pasaulinė eucharistinė adoracija „24 valandos Viešpačiui“, prie kurio...


Tikriausiai ne kiekvienas palangiškis žino, kad Vidmantas Gricius, Šventosios parapijos klebonas, taip nuoširdžiai rūpinęsis Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčios statyba, yra ir Laukžemės parapijos klebonas. Sekmadieniais ar švenčių dienomis, po šv. Mišių Šventosios bažnyčioje, klebonas skuba į Laukžemę, kur...


„Keiskimės kartu, būkime aktyvūs, kurkime parapijos bendruomenę ir tradicijas: juk parapija – jūsų, palangiškiai, o ne Mariaus, Jono ar Antano, juolab, kad nei vienas klebonas negyvens čia amžinai. Nors, tiesą sakant, kai kur nors nuvykstu ir pasakoju apie Palangą, neretai išsprūsta: „Mano parapija“, – prie tradicinio antradieninio puodelio...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius