Gyventojų valia svarbiau, nei "Palangos butų ūkio" reikalavimai

Linas JEGELEVIČIUS, Livija GRAJAUSKIENĖ, 2014-01-21
Peržiūrėta
1824
Spausdinti straipsnį
Bendrinti per Linkedin
Bendrinti per Facebook

K. Skierus su daugiabučių gyventojais džiaugiasi pergale prieš "Palangos butų ūkį"
K. Skierus su daugiabučių gyventojais džiaugiasi pergale prieš "Palangos butų ūkį"

Šiandien Palangos daugiabučių gyventojai, kurių valios pakeisti namo administratorių ir pereiti UAB „Palangos komunalinis ūkis“ žinion nepaisydama UAB „Palangos butų ūkis“ skundžia jų sprendimus teismuose, švenčia pirmąją pergalę: Palangos miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą, kuriuo atmetė iš savo glėbio gyventojų nenorinčios paleisti bendrovės ieškinį.

 

Laukė ne vieno namo gyventojai

 Šio sprendimo laukė ne tik namo Medvalakio g. 21, bet ir kitų Palangos daugiabučių gyventojai, mat tokiu pat pagrindu „Palangos butų ūkis“ prašė teismo pripažinti neteisėtais bei panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos įsakymus, kuriais, atsižvelgdama į gyventojų išreikštą valią,  Savivaldybės administracija buvo išbraukusi iš UAB „Palangos butų ūkis“ administruojamų namų sąrašo ne vieną daugiabutį gyvenamąjį namą bei paskyrusi jų bendrosios nuosavybės administratoriumi UAB „Palangos komunalinis ūkis“.

Vakar Palangos miesto apylinkės teisme teisėja Diana Vercinskė paskelbė sprendimą byloje pagal ieškovo UAB „Palangos butų ūkis“ ieškinį Palangos miesto savivaldybės administracijai dėl įsakymo pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo, restitucijos taikymo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

Išklausyti teismo sprendimo buvo atėję tiek namo Medvalakio g. 21 įgaliotieji gyventojų atstovai, tiek namo J. Valančiaus gatvėje, kurio gyventojai laukia sprendimo analogiškoje byloje, gyventojų atstovas. Salėje buvo ir atsakovės – Palangos miesto savivaldybės Juridinio ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas V. Korsakas, ir trečiojo asmens bendrovės „Palangos komunalinis ūkis“ vadovai.

Ieškovų – UAB „Palangos butų ūkio“ – nei vadovų, nei vienintelės atstovės, dalyvavusios nagrinėjant šią bylą iš esmės, advokatės E. Arlauskytės teismui skelbiant sprendimą nebuvo.

 Prioritetas – savininkų interesai, o ne formalumai

 

Teismas, įvertinęs visumą aplinkybių, kurių pagrindu priimtas ginčijamas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 29 įsakymas, priėjo išvados, kad namo butų savininkų sprendimas dėl administratoriaus pakeitimo, įformintas 2013-ųjų liepos 23 d. ir  rugpjūčio 20 d. prašymuose, nepilnai atitinka įstatymo reikalavimus dėl balsavimo tvarkos ir formos.

Tačiau šiuo pažeidimus teismas vertina tik formaliais, dėl kurių negali būti nuginčyta asmenų valia ir tuo pagrindu panaikintas įsakymas dėl administratoriaus pakeitimo.

Teismas laiko, kad vėliau, po ginčijamo įsakymo priėmimo, surengtas savininkų susirinkimas nepakeitė jų sprendimo, išreikšto minėtuose prašymuose, o tik jį patvirtino ir įrodė savininkų teisės pasirinkti administratorių, realizavimą. Todėl nėra pagrindo naikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 rugpjūčio 29 d. įsakymą dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ skyrimo daugiabučio gyvenamojo namo Medvalakio 21, Palanga, kaip prieštaraujantį teisės normoms ir priimtą, iš esmės pažeidus imperatyvias teisės normas.

Šiame ginče prioritetiniais interesais teismas laiko butų savininkų interesus, todėl ieškovo, kaip juridinio asmens, ekonominiai interesai, negali būt pagrindu įtakoti butų savininkų sprendimus pasirinkti turto administratorių.

 Ieškinys atmestas

 

Netenkinant reikalavimo panaikinti aukščiau minėtą Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ skyrimo daugiabučio gyvenamojo namo Medvalakio 21 butų bei bendrosios nuosavybės administratoriumi, nėra pagrindo tenkinti ir  kito reikalavimo - atkurti ieškovui UAB „Palangos butų ūkis“ teisę administruoti daugiabučius namus.

Dėl šio „Palangos butų ūkio“ reikalavimo teismas aiškiai pasisakė, kad turto administratoriaus parinkimas ir jo paskyrimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalies nuostatas, yra turto savininkų teisė ir savivaldybės vykdomosios institucijos pareiga ir tik tinkamas šios pareigos nevykdymas gali būti ginčijamas teisme ir įvertintas teismo sprendimu.

Teismas, įvertinęs aplinkybių, kurių pagrindu priimtas ginčijamas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-29 įsakymas, visumą, išklausęs bylos dalyvių parodymų, įvertinęs pateiktą rašytinę medžiagą hei atsižvelgdamas į galiojančius teisės aktus priėmė sprendimą UAB „Palangos butų ūkis“ ieškinį atmesti.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

 Apskundė įsakymą

 

Priminsime, jog į Palangos miesto apylinkės teismą UAB „Palangos butų ūkis“ kreipėsi rugsėjo mėnesį. Ieškinyje Teismui primenama, jog 2004 m. rugpjūtį  Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus UAB „Palangos butų ūkis“ buvo paskirta daugiabučių namų, esančių Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, bendrosios nuosavybės administratoriumi. Kartu su šiuo įsakymu buvo pridėtas administruojamų namų sąrašas, į kurį pateko ir daugiabutis gyvenamasis namas, esantis adresu Medvalakio g. 21, Palanga.

Pernai rugpjūčio 29-ąją Palangos miesto savivaldybės administracija, vadovaujama   direktorės    Akvilės    Kilijonienės    pavaduotojo Broniaus Martinkaus, pavaduojančio direktorę,  priėmė  įsakymą, kuriuo, be kita ko, išbraukė iš UAB „Palangos butų ūkis“ administruojamų namų sąrašo daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį adresu Medvalakio g. 21 bei paskyrė penkeriems metams šio daugiabučio bendrosios nuosavybės administratoriumi UAB „Palangos komunalinis ūkis“. Tuo pačiu įsakymu buvęs administratorius buvo įpareigotas naujai paskirtajam per 30 kalendorinių dienų perduoti daugiabučio bendrojo naudojimo objektus, nepanaudotas sukauptas lėšas šio namo bendro naudojimo objektams atnaujinti ir kitus su namo administravimu susijusius dokumentus.

Rugpjūtį priimtąjį įsakymą „Palangos butų ūkis“ apskundė Teismui ir prašė jį pripažinti neteisėtu bei panaikinti.

Ieškovų nuomone, įvertinus skundžiamo įsakymo turinį, matyti, kad administraciniu aktu Savivaldybės administracija tiesiog nušalino ieškovą nuo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Medvalakio g. 21, Palanga, bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir teisę administruoti minėtą namą suteikė kitai bendrovei - paties atsakovo valdomai UAB „Palangos komunalinis ūkis“. „Palangos butų ūkio nuomone, įsakymas esąs aiškiai neteisėtas ir nepagrįstas bei tuo pagrindu naikintinas teismine tvarka.

Savo nuomonę ieškovai grindžia tuo, kad, vadovaujantis Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, administratorių butų ir kitų patalpų savininkai pasirenka balsuodami raštu arba susirinkime dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo. Tuo tarpu namo Medvalakio g. 21 gyventojai to nepadarė, o tiesiog pateikė prašymą Savivaldybės administracijai.

UAB „Palangos butų ūkis“, be kita ko, įsitikinęs, jog įsakymas pakeisti daugiabučio administratorių pažeidžia bendrovės teises ir teisėtus interesus bei pažeidžia teisę vykdyti veiklą sąžiningos konkurencijos sąlygomis.

Teismo prašyta pripažinti neteisėtu 2013 m. rugpjūčio 29 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojo Broniaus Martinkaus įsakymą „Dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ skyrimo daugiabučio gyvenamojo namo Medvalakio g. 21 ir jį panaikinti bei teismo sprendimu atkurti daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi UAB „Palangos butų ūkis“. Taip pat prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

 Su ieškiniu nesutiko

 

Palangos miesto savivaldybės administracija nesutinka su pareikštu ieškiniu ir teigia, jog skundžiamas įsakymas yra teisingas ir teisėtas.

Daugiabučio namo Medvalakio g. 21, Palanga, butų savininkų dauguma kreipėsi į Palangos miesto savivaldybės administraciją su prašymu dėl administratoriaus pakeitimo. Jų prašymas buvo patenkintas priėmus skundžiamą įsakymą ir paskyrus administratoriumi UAB „Palangos komunalinis ūkis“.  Vadovaujantis Civilinio kodekso  4.84 straipsnio 2 dalimi, sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Savininkai 2013 m. birželio 20 d. prašyme išreiškė valią  pasirinkti kitą daugiabučio namo administratorių.

Atsakove tapusios Savivaldybės administracijos teigimu, administracijos direktorius gavęs savininkų prašymą privalėjo jį įgyvendinti.  O ieškovas savo skunde bando paneigti savininkų nuosavybės teises savo nuožiūra valdyti ir naudoti daiktą ir apsispręsti, kuris asmuo turi būti paskirtas jų turto administratoriumi.  Nepagrįstai teigiama, kad Savivaldybės administracija, paskirdama UAB „Palangos komunaliniais ūkis“ daugiabučio namo administratoriumi, pažeidžia konkurencijos sąlygas, nes konkretų administratorių pasirinko turto savininkai.

Atsakovų įsitikinimu, ieškovo, kuris nėra minėto pastato patalpų savininkas, pretenzijos dėl procedūrinių klausimų yra nereikšmingos, nes svarbiausia yra savininkų valia, kuri išreikšta prašyme. Tik savininkai turi išimtinę teisę spręsti kas administruos jų privatų turtą.  Nors prašymą pasirašė dauguma butų savininkų, tačiau kiti butų savininkai neginčijo kreipimosi į Savivaldybės administraciją, kuriame yra išreikšta savininkų valia. 

Vienintelis UAB „Palangos butų ūkis“ argumentas yra tas, kad savininkai priimdami sprendimą keisti administratorių esą nesilaikė nustatytų procedūrų.

 

 

 

Jūsų komentaras:

Labai pavėluota "TIESA"!... 2014-01-17 18:28 (. / IP: 86.100.63.40)
-nejaugi "Palangos Teismas" atgavo veidą? iki šiol kartu su "Vitės v."Plg b.ū. plėšikais -išnaudotojais, - pritarė šiam nesuvokiam plėšikavimui! pribaigė iškankintus žmones!...nors žmonių TIESA buvo akivaizdi!

Taip pat skaitykite

Ar jums įdomu, kur Palangoje yra įsigijęs būstą ir kiek už jį mokesčių moka žymus krepšininkas Kšištofas Lavrinovičius? Ar vienas bei kitas Seimo narys? Jeigu gyvenate UAB „Palangos butų ūkis“ administruojamame daugiabutyje, prisijunkite prie savo paskyros butų ūkio motininės įmonės „Vitės valdos“ tinklapyje ir atidžiau joje pasižvalgykite....


Gyventojų šauksmai ir kaltinimai vagyste ir savivale. Iškviestų policijos pareigūnų bandymas išsiaiškinti, kas nutiko. Sumišę „Palangos butų ūkio“ darbuotojai, kurių dalis pasipustė kulnis kilus sąmyšiui. Ir apie „kažkokį nesusipratimą“ murmantis įmonės direktorius Danas Paluckas. Tokia scena praėjusio antradienio rytmetį...


Rugpjūčio 12 dieną sukaks lygiai metai, kai iki tol didžiąją daugumą kurorto daugiabučių administravusi bendrovė „Palangos butų ūkis“ pradėjo teismų procesus prieš jos paslaugų atsisakiusius ir kitą savo turto administratorių pasirinkusius palangiškius bei kitų miestų gyventojus, turinčius butus kurorte. Įkaitais paversti 35 namuose gyvenantys 905 žmonės, kurie kaip...


Iš savo rankų kurorto daugiabučių administravimo nenorintis paleisti, gyventojų pareikštos valios nepaisantis „Palangos butų ūkis“ pirmadienį ir trečiadienį išgirdo dar keturis jam nepalankius Palangos miesto apylinkės teismo sprendimus. Šįkart pirmosios instancijos teismas atmetė jų pretenzijas dėl daugiabučių Druskininkų g. 1, S. Nėries g. 3, J....


Palangiškiai atsidūrė butų ūkio interesų verpetuose

Alvydas ZIABKUS “Lietuvos ryto” apžvalgininkas, 2014 04 10 | Rubrika: PT redaktoriaus skiltis

Keli tūkstančiai Palangos gyventojų šiemet susidūrė su netikėtu rūpesčiu – dėl bendrovės „Palangos butų ūkis“ užsispyrimo jie priversti varstyti teismo duris.


Palangos miesto apylinkės teismas, antradienį išnagrinėjęs dar vieną UAB „Palangos butų ūkis“ ieškinį dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo, kuriuo „Palangos komunalinis ūkis“ skiriamas vieno iš kurorto daugiabučių administratoriumi, antrą kartą konstatavo, jog privačios įmonės interesai negali daryti įtakos butų savininkų...


Gyventojų valia svarbiau, nei "Palangos butų ūkio" reikalavimai  1

Linas JEGELEVIČIUS, Livija GRAJAUSKIENĖ, 2014 01 21 | Rubrika: Miestas

Šiandien Palangos daugiabučių gyventojai, kurių valios pakeisti namo administratorių ir pereiti UAB „Palangos komunalinis ūkis“ žinion nepaisydama UAB „Palangos butų ūkis“ skundžia jų sprendimus teismuose, švenčia pirmąją pergalę: Palangos miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą, kuriuo atmetė iš savo glėbio gyventojų nenorinčios paleisti...


Palangos miesto apylinkės teismas sausio 10 d. atmetė UAB „Palangos butų ūkis“ ieškinį, kuriame ji prašė panaikinti Savivaldybės administracijos priimtus teisės aktus, o taip pat įpareigoti Savivaldybės administraciją, kad ši nustatytų „Palangos butų ūkiui“ teisę administruoti miesto daugiabučius iki 2018-ųjų metų.


Stumiamas iš Palangos UAB „Palangos butų ūkis“, kurio motininės bendrovės UAB „Vitės valdos“ vienas akcininkų yra D. Jacka, jau neišvengiamą pralaimėjimą prieš UAB „Palangos komunalinį ūkį“ dėl kurorto daugiabučių administravimo siekia atitolinti, varžovą iš savivaldybės murkdydama teismuose. Bet net ir teisėjai privatininkui...


Kažin ar kurorte yra kita ūkinė sritis, kuri sukeltų daugiau miestiečių purkštavimų ir politikavimo kas – geriau, o kas – blogiau negu miesto daugiabučių administravimas. Vasara yra įkarštis tokią prievolę atliekančioms įmonėms, bet prasukus pro UAB „Palangos butų ūkis“ ir savivaldybės bendrovės UAB „Palangos komunalinis ūkis“ administruojamus...


Palangos tiltas gyvai
Renginių kalendorius